کاوه مهرانی


مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
دروس تدریسی: حسابداری برای مدیران

کاوه مهرانیReviewed by مدیر on Dec 11Rating:

مقالات
کاوه مهرانی (۱۳۹۰)، تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود ، دانش حسابداری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ۱۱ ، ۷ ، ۶۹.
کاوه مهرانی (۱۳۹۰) ، بررسی رابطه اقلام تعهدی و محافظه کاری ، بررسی‌های حسابداری ، ۱۰ ، ۶۳ ، ۸۰ .
کاوه مهرانی (۱۳۹۰) ، تأثیر مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلندمدت ، فصلنامه مطالعات حسابداری، ۰۸.
ساسان مهرانی ، کاوه مهرانی (۱۳۸۹) ، حمیدرضا لهراسبی ، تأثیر مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلندمدت، فصلنامه مطالعات حسابداری ، پاییز ، ۲۷ ، ۷۴ ، – ۵۹.
بیتا مشایخی ، ساسان مهرانی ، کاوه مهرانی ، غلامرضا کرمی (۱۳۸۴) ، نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی حسابداری و حسابرسی ، ۴۲ ، ۶۱.
ساسان مهرانی ، کاوه مهرانی ، یاشار منصفی ، غلامرضا کرمی (۱۳۸۴) ، بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیرانا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار ، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی – دانشگاه تهران ، ۱۲ ، ۴۱ ، ۱۳۱ – ۱۰۵.
کاوه مهرانی ، غلامرضا کرمی (۱۳۸۴) ، بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیرانا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، ۴۱ ، ۱۳۱ – ۱۰۵.
نقی بهرام فر ، کاوه مهرانی (۱۳۸۳) ، رابطه بین سود هر سهم سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، ۹ ، ۳۶ ، ۴۶ – ۲۷.
کاوه مهرانی ، غلامرضا کرمی (۱۳۸۳)، استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت‌های موفق از ناموفق، بررسی‌های حسابداری ، حسابرسی ، ۱ ، ۳۸ ، ۹۲ – ۷۷.
کاوه مهرانی (۱۳۷۵)، تأثیر فرهنگ بر حسابداری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، ۱ ، ۱۵ ، ۸۷ .

کتب تألیفی
حسابرسی (۲) ، انتشارات کتاب نو ، ۱۳۹۱ .
حسابداری میانه (۱) بر اساس استانداردهای حسابداری ایران ، کتاب نو (۱۳۸۵)
ارزش‌یابی سهام ( روش‌ها و مدل‌ها ) ، کتاب مهربان نشر ، ۱۳۸۹ .

سوابق اجرایی و آموزشی
کار در زمینه حسابرسی در سازمان حسابرسی از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ به عنوان حسابرس .
کار در زمینه حسابداری مالی در شرکت هتل‌های آزادی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ به عنوان مدیر مالی
کار در زمینه حسابرسی در شرکت سینا کاشی به عنوان حسابرسی داخلی
کار در زمینه اعتبارات در موسسه مالی و اعتباری ثامن به عنوان مدیر اعتبارات
کار در زمینه مدیریت اجرایی سازمان در شرکت سرمایه‌گذاری بورس بنیاد به عنوان مدیرعامل
کار در زمینه حسابداری دولتی در دانشگاه تهران به عنوان معاون مالی و اداری دانشکده مدیریت
عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

‪Google+‬‏