محمد خطیبی


مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی
دروس تدریسی: تفکر استراتژیک، اجرا و کنترل استراتژیک، برنامه‌ریزی استراتژیک، اصول بازاریابی

محمد خطیبیReviewed by مدیر on Nov 25Rating:

کتب تألیفی

مجموعه آزمون‌های جامع مدیریت استراتژیک (انتشارات توفیق دانش )
مجموعه آزمون‌های جامع زبان تخصصی مدیریت (انتشارات توفیق دانش )
مجموعه آزمون‌های جامع مبانی سازمان و مدیریت (انتشارات توفیق دانش )
مجموعه آزمون‌های جامع رفتار سازمانی و منابع انسانی (انتشارات توفیق دانش )
مجموعه آزمون‌های جامع مدیریت تحول (انتشارات توفیق دانش )

 
سوابق اجرایی و آموزشی
تدریس در دانشگاه علم و صنعت / پیام نور / مؤسسات آموزش عالی
مشاور مدیرعامل شرکت سازه پویش در حوزه مدیریت استراتژیک
مشاور مدیرعامل شرکت سپیده کویر کاشان در حوزه مدیریت استراتژیک
مدیر آموزش شرکت افق نو
مسئول گروه مشاور مدیریت کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
کارشناس فروش و بازرگانی شرکت راد نور

‪Google+‬‏