داود رضا عرب


مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
دروس تدریسی: مهندسی ارزش

داود رضا عربReviewed by مدیر on Nov 24Rating:

مقالات
عرب، داوود رضا، آشور عبدالهی، سید مهدی رضوی، عبدالکریم عباسی دزفولی (۱۳۸۹) ،مدیریت ارزش سیستم ارائه پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش، چهارمین همایش ملی مهندس ارزش، دانشگاه علم و صنعت ایران.
عرب داوود رضا، علی کبیری، سید مهدی رضوی، عبدالحسین هورفر (۱۳۸۷)، برنامه‌ریزی ارزش؛ ابزاری مبتنی بر نظرات ذینفعان جهت حل اختلاف، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، انجمن مهندسی ارزش ایران.
عرب داوود رضا، روح ا… سهرابی، علیرضا نادری، حمدی سهرابی (۱۳۸۷)، مدیریت و برنامه‌ریزی ارزش(مدیریت بحران خشک‌سالی) ابزار مدیریت یکپارچه با سناریوی برنده- برنده مطالعه موردی: استان کرمان، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، انجمن مهندسی ارزش ایران.
عرب، داودرضا، علی‌محمد اسکروچی، علیرضا خالو (۱۳۷۶)، طراحی سدهای بتنی غلتکی کوبیدنی(RCC) و مقایسه اقتصادی آن با سدهای خاکی چهارمین کنفرانس بین‌المللی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت ، تهران، ایران.
عرب، داودرضا، علی باقری (۱۳۷۶)، پیش‌بینی دبی رودخانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، کنفرانس سیستم های هوشمند و محاسبات نرم، دانشگاه صنعتی شریف.
زارع، مهدی، داودرضا عرب (۱۳۷۱)، وظایف یک طراح و مکانیسمی برای کنترل آن، سمینار ملی مقررات و کنترل ساختمان.
میرزایی، محمد، داودرضا عرب، سارنگ- امین(۱۳۸۰)، بررسی و تحلیل زیست‌محیطی سد ۱۵ خرداد؛ مجله آب و فاضلاب، شماره ۳۸.
عرب، داودرضا، امامی- کامران، سارنگ- امین(۱۳۸۲)، تکنولوژی‎ های نوین در کاهش اثرات خسارات سیلاب : سمینار منطقه‌ای کاهش اثرات سیل و پیشگیری از سیل: برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) و استانداری گلستان.
عرب، داودرضا و همکاران (۱۳۸۳)، انتقال آب حوضه به حوضه، فرصت‌ها و چالش‌ها، سمینار انتقال بین حوضه‌ای، دانشگاه شهید عباسپور.
عرب، داودرضا، امیرحسین مهدی خانی (۱۳۸۴)، گذار از مدیریت بحران به سوی مدیریت ریسک: ضرورتی در استراتژی های مدیریت خشک‌سالی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران، تهران.
سهرابی، روح ا…، حمید سهرابی، داودرضا عرب (۱۳۸۷)، بررسی شاخص‌های پایش خشک‌سالی از مناظر تحول، ماهیت عملکرد و پیشنهاد فرآیند انتخاب شاخص متناسب با شرایط مناطق، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز، مهر.
سهرابی، روح‌الله، داوود رضا عرب، انوش نوری اسفندیاری (۱۳۸۷)، سیستم مدیریت جامع خشک‌سالی(مفاهیم، مبانی و ارتباطات متقابل اعضا و اجزا). سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.
عرب، داودرضا، سهرابی، ر، سهرابی، ح(۱۳۸۷). بررسی شاخص‌های پایش خشک‌سالی از مناظر تحول، ماهیت و عملکرد و پیشنهاد فرآیند انتخاب شاخص متناسب با شرایط مناطق، سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، تبریز.
سهرابی، روح ا…، حمید سهرابی، داودرضا عرب (۱۳۸۷)، تحلیل، بررسی و مقایسه نتایج محاسبه شاخص‌های مختلف خشک‌سالی با گام‌های متفاوت زمانی مطالعه موردی: دشت سیستان، سمینار خشک‌سالی در استان چهارمحال و بختیاری و راه‌های مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد.
عرب، داودرضا، روح ا… سهرابی، علیرضا نادری، حمید سهرابی (۱۳۸۷)، مدیریت و برنامه‌ریزی ارزش “مدیریت بحران خشک‌سالی” ابزار مدیریت یکپارچه با سناریوی برنده-برنده مطالعه موردی: استان کرمان، سومین کنفرانس مهندسی ارزش، تهران.
امامی، کامران، ایرج حمید زاده، محمدرضا محمودی مقدم، جعفر عسگری، داودرضا عرب و وحید مرتضوی (۱۳۸۳)، تراز اولیه مخزن در روند سیلاب‌های طراحی رودخانه‌های برخی، اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تهران.
دشت، ساناز، مجید خیاطی خلقی و داوود رضا عرب (۱۳۸۵)، مدیریت بهره‌برداری تلفیقی از سیستم منابع آب سطحی و زیرزمینی در مواقع کم آبی، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
عرب، داودرضا و جواد مظفری (۱۳۸۵)، مدیریت ریسک خشک‌سالی با استفاده از برنامه ده مرحله‌ای مقابله با خشک‌سالی(مطالعه موردی حوضه آبریز سیستان). دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
رجبی هشتجین، مهدی، داودرضا عرب (۱۳۸۵)، تجارت آب مجازی: ابزاری برای تضمین امنیت غذایی و آبی، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
عرب، داودرضا، شهربانو حضرتی و اعظم سپاوه (۱۳۸۵)، پیش‌بینی اقلیمی جریان رودخانه‌های دز، کارون، کرخه، جراحی و زهره با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
عرب، داودرضا، شهربانو حضرتی، انسه البرزی، احسان بهنام طلب (۱۳۸۵)، بررسی آماری ارتباط بارش و جریان رودخانه‌های حوضه جراحی با پدیده‌های اقلیمی NAO, ENSO، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه، بهمن.
عرب، داودرضا، مهدی رجبی هشتجین و مهدیه فاتحی (۱۳۸۵)، خصوصی‌سازی در بخش آب؛ مفاهیم و راهکارها، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
رجبی هشتجین، مهدی، داودرضا عرب (۱۳۸۵)، شاخص فقر آبی به ابزاری کارآمد برای ارزیابی وضعیت منابع آبی جهان. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
رضوی، سید مهدی، امین سارنگ، داودرضا عرب و کامران امامی (۱۳۸۴)، فرصت‌ها و چالش‌های مهندسی ارزش در ایران، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.
سارنگ، امین، داودرضا عرب، کامران امامی و آتنا خواجه‌ای مقدم (۱۳۸۷)، مهندسی ارزش ابزاری برای مدیریت هزینه‌ها با تغییرات خلاقانه و نوآورانه، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش،
روانشاد نیا، مهدی و داودرضا عرب (۱۳۸۴)، مدیریت ارزش و توسعه مبتنی بر دانایی. پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
رضوی، سید مهدی، کامران امامی و داودرضا عرب (۱۳۸۴) ،مطالعه مهندسی ارزش پست ۴۰۰/۲۳۰/۶۳ کیلووات سعادت‌آباد، تجربه‌ای قابل تکرار، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.
عرب، داودرضا، کامران امامی، فرهاد ایزد جو و امین سارنگ (۱۳۸۴)، مطالعات مهندسی ارزش سد تنظیمی مارون، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.
عرب داودرضا، کامران امامی، مصطفی بروجردی و محمدرضا محمودی مقدم (۱۳۸۴)، آشتی میان اهداف و معیارهای متضاد پروژه‌های بزرگ به وسیله ی مهندسی ارزش”، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.
مهدی خانی، حسین، سید مهدی رضوی و داودرضا عرب (۱۳۸۴)، ارتقای اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.
کبیری، علی، سید مهدی رضوی، داودرضا عرب و عبدالحسین هورفر (۱۳۸۷)، برنامه‌ریزی ارزش، ابزاری مبتنی بر نظرات ذینفعان جهت حل اختلاف، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.
ساره رفیعی، داودرضا عرب (۱۳۸۸)، نیازهای انرژی، منابع و مصرف انرژی برای شیرین کردن آب، سومین همایش ملی آب و فاضلاب.
کورش قادری، جمال محمدولی سامانی، سید جمشید موسوی، حمیدرضا اسلامی، داودرضا عرب، مدل‌سازی بهره‌برداری بهینه از مخازن با استفاده از برنامه‌ریزی خطی صحیح مختلط(MILP).
عرب، داودرضا، مقصود پوریاری و مهدی رجبی هشتجین (۱۳۸۸)، مانور حادثه سیل در بخش ریلی، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده‌ای و ریلی. زنجان. مدیریت ریسک سیلاب شهری “نشریه شماره ۱۳ کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه ۱۳۸۹.
Arab D.R., A. Shamsai, M. Heidari, Multi Objective Management of Groundwater in fuzzy environment, Accepted to Appear in Water Resources Bulletin.
Arab D.R., A. Shamsai, A. Abrishamchi, Estimation of Transmissivity Using Artificial Neural Network and Fuzzy Clustering, Accepted to Appear in Scientia
Arab D.R., S.M Borghi, N.Sadati (1998), Determination of Discharge Coefficient for Oblique Shape Crested Wiers by Neural Network”, Seventh International Conference HYDROSOFT 98. Como, Italy,.
Arab D.R et al. (2003), The Value Engineering study of Marum regulating dam in Iran, Fourth international symposium of concrete roller dams; Madrid, Spain.
کتب تألیفی
تألیف کتاب «سدهای هسته آسفالتی»- کمیته ملی سدهای بزرگ یاران، ۱۳۸۰.
آشنایی با مهندسی ارزش “معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۱۳۸۹. (در دست انتشار).

سوابق اجرایی و آموزشی
عضو شورای سیاست‌گذاری و کمیته علمی کنفرانس سیلاب شهری، ۱۱ لغایت ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
داور دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، شرکت آب منطقه‌ای زنجان، اردیبهشت ۱۳۹۰
عضو هیئت‌رئیسه اولین کنفرانس ملی خشک‌سالی و تغییر اقلیم، اردیبهشت ۱۳۹۰
عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش، نوآوری و مدیریت بهینه منابع و مصارف دی ۱۳۸۹
عضو کمیته تخصصی مدیریت منابع آب دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا آبان ۱۳۸۹
عضو هیئت‌مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران شهریور ۱۳۸۹
عضو کمیته فنی و راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران شهریور ۱۳۸۹
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک پروژه‌ها، بهمن ۱۳۸۹
عضو شورای سیاست‌گذاری و کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت سیلاب شهری، مرداد ۱۳۸۹
داور اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلاب‌های شهری، وزارت نیرو، ۱۳۸۹
دبیر و عضو سازمان علمی پژوهشی دانشجویان سراسر کشور، از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۸
پایه‌گذار و سردبیر مجله عمران شریف، دانشگاه صنعتی شریف، از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۱
مشاور عالی مجله عمران شریف، دانشگاه صنعتی شریف، از سال ۱۳۸۱ تاکنون
عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، از سال ۱۳۸۰ تاکنون
عضو انجمن مهندسی ارزش ایران، از سال ۱۳۸۱ تاکنون
داور مقالات مجله تحقیقات منابع آب، انجمن علوم و مهندسی آب، از سال ۱۳۸۲ تاکنون
عضو کمیته تخصصی منابع آب شورای تحقیقات آب کشور، وزارت نیرو، از سال ۱۳۸۲ تاکنون
عضو کمیته مشاوران علمی دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال ۱۳۸۵
مشاور عالی و رییس دفتر مطالعات راهبردی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شهرداری تهران، از سال ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷
معاون آمادگی و هماهنگی عملیات مقابله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شهرداری تهران، فروردین ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۶
معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شهرداری تهران، دی ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۷
عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک پروژه‌ها، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۷
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران، انجمن مهندسی ارزش ایران- دانشگاه علم و صنعت، سال ۱۳۸۶
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس نظام تأمین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه‌ها، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۶
عضو شورای عالی ماوراء طرح پیاده‌سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری، وزارت راه و ترابری
عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران، انجمن مهندسی ارزش ایران- دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۷
استادیار دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، از سال ۱۳۸۴ تاکنون
مدرس، دانشگاه تهران، از سال ۱۳۸۴ تاکنون
مدرس، دانشگاه صنعتی شریف، از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲
عضو شورای علمی گروه آب و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۸۷ تاکنون
داور اولین کنفرانس بین‌المللی بحران آب، دانشگاه زابل، از سال ۱۳۸۷ تاکنون
عضو کمیته داوران کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، از سال ۱۳۸۸ تاکنون
عضو کمیته علمی کنفرانس مبحث نوزده و صرفه‌جویی انرژی در ساختمان
مدیر مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا، از سال ۱۳۸۶ تاکنون
دارای گواهی صلاحیت تدریس دوره‌های مهندسی ارزش از انجمن مهندسی ارزش ایران

استاد راهنما و مشاور پایان‌نامه‌ها
برنامه‌ریزی بهره‌برداری از سدهای چند مخزنه و چندمنظوره با نگرش فازی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
برنامه‌ریزی چند هدفه تلفیقی آب‌های سطحی و زیرزمینی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
مدیریت به هم پیوسته منابع ؛آب در حوزه آبریز با سیستم های دینامیکی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
بهره‌برداری هوشمند تلفیقی بهینه از آب‌های سطحی و زیرزمینی با رویکرد ذخیره سیکلی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
رابطه مدیریت و مهندسی در افزایش ارزش در پروژه‌های بزرگ، مقطع کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی هوشمند بهره‎برداری از مخازن سدهای چندمنظوره، مقطع دکتری، دانشگاه تهران
مدیریت یکپارچه سیستم های منابع آب با رویکرد تخصص و با هدف پیشگیری از بروز اختلاف(با استفاده زا مهندسی ارزش)، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
تلفیق روش‌های هیدرولوژی و منابع آب در مدیریت سیلاب، مقطع دکتری، دانشگاه شهید چمران
مدل‌سازی کیفی رودخانه‌های کم عمق، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سیاست‌های پیشنهادی برای مدیریت جنگل‌های زاگرس با رویکرد حفظ و ذخیره منابع آب، مقطع دکتری، دانشگاه تهران
اولویت‎بندی پروژه‌های وزارت راه و ترابری با استفاده از برنامه‌ریزی ارزش، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیاست‌های پیشنهادی برای مدیریت جنگل‌های زاگرس با هدف بهبود حفظ و ذخیره‎ی منابع آب، مقطع دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

تدریس دروس
استاتیک (کارشناسی)
مقاومت مصالح (کارشناسی)
هیدرولیک (کارشناسی)
اصول مهندسی سد (کارشناسی)
مکانیک خاک (کارشناسی)
آب‌های زیرزمینی (کارشناسی)
مهندسی سیستم ها (کارشناسی)
اقتصاد مهندسی (کارشناسی)
ریاضیات عمومی I (کارشناسی)
ریاضیات عمومی II (کارشناسی)
هیدرولوژی مهندسی (کارشناسی)
هیدرودینامیک(کارشناسی ارشد)
تحلیل سیستم های منابع آب II(کارشناسی ارشد)
مدل های ریاضی در هیدرولوژی(کارشناسی ارشد)
مسایل و مشکلات منابع ایران(دکترا)
برنامه‌ریزی غیرخطی و پویا(دکترا)
روش‌های نوین در مدل‌سازی(دکترا)
تحلیل سیستم های منابع آب پیشرفته (دکترا)

پروژه های تحقیقاتی و مشاوره ای

نام پروژه

سمت در پروژه

محل انجام

سازمان کارفرما

زمان

ساخت میز لرزان دانشگاه صنعتی شریف

مدیر داخلی پروژه

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۷۲- ۱۳۷۰

نظارت عالی طراحی سد بتنی غلتکی کوبیدنی(RCC) جگین (تأیید مرحله‌ای)

نماینده دفتر فنی وزارت نیرو

دفتر فنی وزارت نیرو

سازمان آب منطقه‌ای هرمزگان

۱۳۷۶

مشاوره در اجرای سدهای بتنی غلتکی کوبیدنی

مشاور

دانشگاه صنعتی شریف

سازمان آب منطقه‌ای هرمزگان

۱۳۷۷

تهیه برنامه کامپیوتری طراحی سدهای بتنی

مجری

شرکت سکو

سازمان آب منطقه‌ای فارس

۱۳۷۹

مطالعات جامع کیفیت آب رودخانه جاجرود و سد لتیان

مدیر بخش

دانشگاه صنعتی شریف

سازمان آب منطقه‌ای تهران

۱۳۸۰

مطالعات مهندسی ارزش بدنه و نیروگاه سد تنظیمی مارون

مدیر پروژه- راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب و برق خوزستان

۱۳۸۲- ۱۳۸۱

مطالعات مهندسی ارزش سرریز و سیستم تخلیه سد تنظیمی مارون

مدیر پروژه- راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب و برق خوزستان

۱۳۸۲- ۱۳۸۱

مطالعات مهندسی ارزش سیستم انحراف آب سد تنظیمی مارون

مدیر پروژه- راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب و برق خوزستان

۱۳۸۲- ۱۳۸۱

بررسی تجارت مهندسی ارزش در زمینه طرح‌های آبی و نیروگاهی و نحوه بومی‌سازی آن

مدیر پروژه

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب و برق خوزستان

۱۳۸۳- ۱۳۸۲

مطالعات پیش‌بینی‌های اقلیمی رودخانه‌های مهم استان خوزستان

مدیر پروژه

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب و برق خوزستان

۱۳۸۴- ۱۳۸۱

مطالعات مهندسی ارزش سرریز سد مخزنی آجی چای- ونیار

مدیر پروژه- راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل

۱۳۸۳- ۱۳۸۲

مطالعات مهندسی ارزش سرریز سد مخزنی قلعه چای

مدیر پروژه- راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل

۱۳۸۳

پیاده‌سازی مهندسی ارزش جهت آموزش پرسنل برای ایجاد دفتر مهندسی ارزش در سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل

مدیر پروژه- راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل

۱۳۸۳

مطالعات مدیریت جامع حوزه آبریز دریاچه ارومیه

مشاور

موسسه تحقیقات آب

سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

۱۳۸۲

نحوه اجرایی کردن راهبردهای ۲۰ ساله کشور

مدیر پروژه

دانشگاه تهران

معاونت پژوهشی وزارت نیرو

۱۳۸۴

مطالعات مهندسی ارزش احداث پست ۶۲/۲۳۰/۴۰۰ کیلووات سعادت‌آباد

راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران

۱۳۸۳

پیاده‌سازی طرح مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری در چارچوب ۵ پروژه(پروژه فرهنگ‌سازی، پروژه بسترسازی- پروژه بهره‎برداری و پروژه ارزیابی)

عضو شورای عالی پروژه

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

معاونت تحقیقات آموزشی و فناوری پژوهشکده حمل‌ونقل

۱۳۸۴- ۱۳۸۳

مهندسی ارزش تونل سعادت شهر

راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

وزارت راه و ترابی

۱۳۸۵

خصوصی‌سازی در بخش آب

مدیر پروژه

موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

دفتر امور پژوهشی و پشتیبانی علمی وزارت نیرو

۱۳۸۵

نحوه تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری در بخش آب

مدیر پروژه

موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

دفتر امور پژوهشی و پشتیبانی علمی وزارت نیرو

۱۳۸۶

مدیریت ریسک و بحران خشک‌سالی

مدیر پروژه

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

دفتر امور پژوهشی و پشتیبانی علمی وزارت نیرو

۱۳۸۵

برنامه‎ریزی ارزش شوری حوضه آبریز آجی‎چای

راهبر

شرکت مهندسین مشاور کریت کارا

سازمان آب منطقه‎ای آذربایجان شرقی

۱۳۸۵

مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب کرمان

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

سازمان آب منطقه‎ای کرمان

۱۳۸۶

نظام بهره‎برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی در کشور

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۸۵

بهره‎وری کارآمد از منابع آب

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۸۶

برنامه‎ریزی ارزش توسعه استان چهارمحال بختیاری با محوریت نقش آب

راهبر

دانشگاه شهرکرد

استانداری استان چهارمحال و بختیاری

۱۳۸۶

مطالعات مهندسی ارزش قطار شهری تبریز

راهبر

اندیشگاه مهندسی و ارزش

قطار شهری مترو تبریز

۱۳۸۶

تهیه طرح عملیاتی حادثه سیل در بخش ریلی

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

پژوهشکده حمل‌ونقل وزارت راه و ترابری

۱۳۸۶

انجام مطالعه برنامه‎ریزی ارزش ضوابط تعیین ارتفاع خط پروژه

راهبر

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

پژوهشکده حمل‌ونقل وزارت راه و ترابری

۱۳۸۶

انجام مطالعات برنامه‎ریزی ارزش مدیریت بحران خشک‌سالی

راهبر

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

سازمان آب و برق خوزستان

۱۳۸۷

انجام مطالعات برنامه‎ریزی ارزش مدیریت بحران خشک‌سالی کرمان

راهبر

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

استانداری استان کرمان

۱۳۸۷

مطالعات مهندسی ارزش زهکشی انعطاف‎پذیر پل‎ها

راهبر

مهندسین مشاور سامان

شهرداری تهران

۱۳۸۷

عضو شورای سیاست‌گذاری پروژه فرشهر(طرح پیاده‎سازی مهندسی ارزش در شهرداری تهران)

راهبر

مهندسین مشاور سامان

شهرداری تهران

۱۳۸۷

برگزاری دوره آموزشی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز با محوریت نظام‎نامه تخصیص آب

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت مدیریت منابع آب ایران

۱۳۸۷

راهکارهای کاربردی نمودن مهندسی ارزش در شهرسازی

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

۱۳۸۷

بررسی و تحلیل تجارت خشک‌سالی ۸۷ حوضه آبریز کارون و ارائه راهکار برای آینده

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

سازمان آب و برق خوزستان

۱۳۸۸

تدوین سند توسعه بخش آب و مدیریت جامع منابع و مصارف آب استان هرمزگان در میان‌مدت

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان

۱۳۸۸

تدوین برنامه راهبردی ۵ ساله شهر محلات(با استفاده از تکنیک برنامه‎ریزی و مهندسی ارزش)

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شهرداری محلات

۱۳۸۸

مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک؛ رویکردها، راهبردها، سیاست‎ها و ابزارها

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

۱۳۸۸

بررسی اثرگذاری الگوی تولید مواد غذایی بر پایداری اقتصادی و پایداری منابع پایه با تأکید بر مزیت‎های نسبی تولید ملی

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

۱۳۸۸

تعیین اولویت‌های پژوهشی استان‌های کشور در بخش آب

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

مؤسسه تحقیقات آب(وزارت نیرو)

۱۳۸۸

مطالعات و طراحی پدافند غیرعامل طرح‎های آب رسانی به شهرها به صورت پایلوت

عضو تیم مطالعه

شرکت مهندسین مشاور سبزاب آروند

سازمان مدیریت منابع آب ایران

۱۳۸۸

بررسی تخصیص آب از طرح‎های توسعه منابع آب در سطح استان کردستان بر اساس نظام‎نامه تخصیص برای حوضه‎های دریاچه ارومیه و سفیدرود

مدیر پروژه

شرکت مهندسی مشاور سبزاب اروند

شرکت آب منطقه‎ای کردستان

۱۳۸۸

قرارداد بررسی تخصیص آب از طرح‎های توسعه منابع آب در سطح استان مازندران بر اساس نظام‎نامه تخصیص برای حوضه‎های

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

آب منطقه‎ای مازندران

۱۳۸۸

راهکارهای کاربردی نمودن مهندسی ارزش در شهرسازی

مدیر پروژه

وزارت مسکن و شهرسازی- مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

۱۳۸۸

بهنگام‎سازی مطالعات منابع آب سد مخزنی گلبلاغ

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

جهاد کشاورزی استان کردستان

۱۳۸۸

تهیه دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‎های نفتی رودخانه‎ها و دریاچه‎ها

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

وزارت نیرو

۱۳۸۹

تدوین اسناد مناقصه اسناد مناقصه سد RCC کهیر

مدیر پروژه

شرکت پرلیت

شرکت پرلیت

۱۳۸۹

بررسی تخصیص آب از طرح‎های توسعه منابع آب حوضه آبریز خلیج‌فارس در سطح استان کردستان

مدیر پروژه

شرکت مهندسین مشاور سبز آب اروند

شرکت آب منطقه‎ای کردستان

۱۳۸۹

انجام مطالعات بهینه‎سازی اجزای طرح سد و شبکه باغان در جهت افزایش ارزش طرح

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت آب منطقه‎ای استان بوشهر

۱۳۸۹

بررسی تخصیص آب از طرح‎های توسعه منابع آب استان کرمانشاه در حوضه آبریز مرزی غرب

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت آب منطقه‎ای استان کرمانشاه

۱۳۸۹

مطالعه علمی و پژوهشی مطالعات پدافند غیر عالم سدها و طرح‎های استان تهران(سرشاخه‎های دز و قمرود و…)

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت آب منطقه‎ای تهران

۱۳۸۹

تدوین سند توسعه بخش آب استان کرمانشاه

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت آب منطقه‎ای استان کرمانشاه

۱۳۸۹

بررسی تخصیص آب از طرح‎های توسعه منابع آب استان خراسان رضوی در حوضه آبریز قره‎قوم

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت آب منطقه‎ای خراسان رضوی

۱۳۸۹

بررسی تخصیص آز از طرح‎های توسعه منابع آب استان خراسان رضوی در حوضه آبریز کویر مرکزی

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت آب منطقه‎ای خراسان رضوی

۱۳۸۹

طراحی، پیاده‎سازی و ارزیابی مانور پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حوزه آبریز سد ماملو

مدیر پروژه

مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

شرکت آب منطقه‎ای تهران

۱۳۸۹

‪Google+‬‏