داریوش روزبهانه


مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست گذاری، دانشگاه شهید بهشتی
دروس تدریسی: مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی

داریوش روزبهانهReviewed by مدیر on Jun 1Rating:

پایان نامه ها، مقالات و سخنرانی ها:

پایان نامه «بررسی ترکیب مالکیت شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وتاثیرآن برمتغیرهای قابل کنترل مدیران (agency theory)»

پایان نامه «طراحی مدل تشخیص منابع مزیت رقابتی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده ازمدل دیاموند پورتر»

مقاله «سازمان یادگیرنده-به سوی یک نظریه علمی جدید درمدیریت»، سازمان مدیریت صنعتی

سخنرانی به زبان انگلیسی درکره جنوبی، سمینارفرصت های سرمایه گذاری در ایران

سخنرانی در سمینارهای تحقیقی صنعت پتروشیمی ایران

مقالات متعدد در زمینه بازارسرمایه درروزنامه های سرمایه، ایران، جهان اقتصاد و …

عضویت درکمیته راهبری ایزو در شرکت سایپا

مصاحبه های اقتصادی با شبکه های بین المللی خبری مانند خبرالجزیره به زبان انگلیسی

 

سوابق شغلی:

سازمان حسابرسی تا سطح حسابرس ارشد (سرپرست حسابرسی وبرنامه ریزدربیش از۶۰ شرکت درطول ۶ سال درچندین رشته صنعتی)

شرکت سایپا با سمت ریاست اداره تحلیل های مالی درمعاونت مالی شرکت

عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهام بارز در بورس اوراق بهادار تهران

عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری آبان و ریاست واحد پژوهش و تحقیقات

عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
 

 

 

‪Google+‬‏