حسین رحمان‌سرشت


مدرک تحصیلی: دکتري مديريت، مديريت استراتژيک نوآوري و تکنولوژي از دانشگاه هال (انگلستان) مرکز تحقيقات سيستم‏ها در اروپا
دروس تدریسی: مدیریت استراتژیک پیشرفته

حسین رحمان‌سرشتReviewed by مدیر on Jun 2Rating:

مقالات
تجربه‏ای در زمینه تصمیم‏گیری گروهی، مطالعات و مدیریت، مطالعات مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۲، ۱۳۷۰.
تغییر تحولات جهانی و آموزشی پژوهش‏های مربوط به مدیریت و بازرگانی، مطالعات مدیریت، ۱۳۷۰.
شیوه‏های مدیریت ژاپنی و تأثیر آن بر استراتژی‏های بازرگانی، مطالعات مدیریت، ۱۳۷۰.
چند روش برای ارزیابی گزینه‏های استراتژیک، مطالعات مدیریت، ۱۳۷۱.
چند روش طراحی استراتژی کلی، ۱۳۷۱.
گرایش به خصوصی‏سازی در آموزش عالی، پژوهش و برنامه‏ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۴.
مروری بر نظریه نهادینگی سازمانی سلزینک، مدیریت دولتی، شماره ۴۰، ۱۳۷۷.
دسته‌بندی تصمیم‏ها و بردار رشد در مدیریت راهبردی، مطالعات مدیریت، شماره‌های ۲۱ و ۲۲،‌ ۱۳۷۸.
عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فرآوری شده کشور، مطالعات مدیریت، شماره‌های ۲۵ و ۲۶، ۱۳۷۹.
الگوی آمیخته ارتباطات پیشبرد، مطالعات مدیریت، شماره‌های۳۷ و ۳۸، ۱۳۸۲.
رابطه عملکرد و مدیریت سرمایه‏گذاری نهادی، مدیریت صنعتی، شماره ۴۷، ۱۳۸۲.
بررسی راهبردهای بازار، مطالعات مدیریت، شماره‌های ۳۹ و ۴۰، ۱۳۸۲.
بررسی تأثیر متغیرهای کنترل استراتژیک، مطالعات مدیریت، شماره‌های ۴۳ و ۴۴، ۱۳۸۳.
بررسی تأثیر متغیرهای کنترل استراتژیک، مطالعات مدیریت، شماره‌های ۴۳ و ۴۴، ۱۳۸۳.
پیامدهای تئوری پیچیدگی برای تئوری و استراتژی سازمان، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۳۸۵.
پیچیدگی در سازمان، مطالعات مدیریت، شماره ۴۹، ۱۳۸۵.
مدلی برای ارزش‌گذاری علائم تجاری از دیدگاه مصرف‌کنندگان، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۳۸۵.
پیامدهای تئوری پیچیدگی برای تئوری و استراتژی سازمان، فصلنامه علوم مدیریت ایران ۱۳۸۵.
پیچیدگی در سازمان، مطالعات مدیریت، شماره ۴۹، ۱۳۸۵.
مدلی برای ارزش‌گذاری علائم تجاری از دیدگاه مصرف‌کنندگان، (تحقیقی)، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۳۸۵.

Current trends of The development of local communities in the Islamic Republic of Iran,
(گزارش علمی)، سازمان بهره‌وری آسیایی، تایلند، ۱۹۹۷.
Ethics the least attended aspects of higher Education plans-formal control of higher education in Iran,
(پژوهش و تألیف)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری یونسکو، ۱۳۸۰.
Impact of corporate governance on productivity, Iran as a case,
(پژوهشی)، آثار حاکمیت سازمان بهره‌وری ویتنام، ویتنام، ۲۰۰۴.
Knowledge management approaches and knowledge gaps in organization-managing worldwide operations and communications with information technology,
(پژوهشی)، ونکوور کانادا، ۲۰۰۶.

حداقل شرط‌های لازم برای نتیجه‌بخش‌تر شدن کاربرد روش‏های نوین بهره‏وری، (پژوهش و تألیف)، همایش شیوه‏های عمل ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵.
ماهیت و پایداری تمرکز، (پژوهش و تألیف)، همایش توسعه نظام دارای، مرکز آموزش دولتی، ۱۳۷۸.
عدالت رویه، تصمیم‏سازی و بهره‏وری، (پژوهش و تألیف)، همایش توسعه نظام دارای، مرکز آموزش دولتی، ۱۳۷۸.
چالش‌های آموزش عالی ، (پژوهش و تألیف)، برگزارشده به وسیله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یونسکو، ۱۳۷۹.
تمرکز و بوروکراسی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، (پژوهش و تألیف)، مبانی نظری اطلاعات در آموزش و پرورش سازمان مدیریت و نیروی انسانی آموزش و پرورش، ۱۳۸۱.
کتب تألیفی
تمرکز و عدم تمرکز سازمانی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲.
مدیریت استراتژیک کاربردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۶.
تئوری‌های سازمان و مدیریت، جلد اول، انتشارات فن و هنر، ۱۳۷۷.
توسعه سازمان با مدیریت راهبردی با تاکید بر سازمان‌های گردشگری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۷۹.
مجموعه مقالات کاربرد تحقیقات اجتماعی اقتصادی در برنامه‏های توسعه، گردآوری و ویرایش علمی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۲-۱۳۸۱،
رئوس برنامه تحول در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۲-۱۳۸۲.
تشخیص عوامل انگیزش کارکنان، انتشارات دوواین و انتشارات آن، ۱۳۸۰-۱۳۸۳.
مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه‏پردازان، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی مطالعات، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳.
سالنامه پژوهش و ارزشیابی در علوم اجتماعی و رفتاری، انتشارات فن و هنر، ۱۳۸۱-۱۳۸۴.
راهبردهای مدیریت، تهران، ۱۳۸۴.
تئوری‏های سازمان و مدیریت، جلد اول، انتشارات دوران، ۱۳۸۶.
تئوری‏های سازمان و مدیریت، جلد دوم، انتشارات دوران، ۱۳۸۶.

کتب ترجمه
تشخیص عوامل انگیزش کارکنان، انتشارات ساپکو، ۱۳۷۹-۱۳۸۳.
مدیریت دانش، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۹-۱۳۸۳.

افتخارات علمی
استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه علامه طباطبایی، دریافت لوح از رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۲.
پژوهشگر نمونه گروه مدیریت بازرگانی و پژوهشگر نمونه دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، دریافت لوح از رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳.
فعالیت در جهت ارتقای دانشگاه در ۲۰ سال گذشته، خدمت‌گزاری دانشگاه علامه طباطبایی، اعطای لوح رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و اعطای لوح وزیر آموزش عالی، ۱۳۸۳
مشارکت در برگزاری سمینارها و کارگاه‏های متعدد از جمله کنفرانس بین‌الملل بازاریابی، دبیر سمینار، ۱۳۸۴.
مؤلف نمونه، تألیف کتاب راهبردهای مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، دریافت لوح از رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵.
استاد نمونه کشور، دریافت لوح از ریاست جمهوری، ۱۳۸۶.

‪Google+‬‏