ثبت نام دوره

محتوای دوره MBA

دوره MBA در طول ۱ سال و در ۳ ترم شامل ۱- ترم دروس پایه ۲- ترم دروس اصلی ۳- ترم دروس تخصصی برگزار می‌‌گردد که به شرح زیر می‌باشند:

دروس ترم اول

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

اقتصاد برای مدیران

Economics for Managers

۲۰ ساعت

برنامه‌ریزی استراتژیک

Strategic Planning

۲۰ ساعت

مهارت‌های ارتباطی مدیران و فنون مذاکره

Managers’ Communication Skills and Negotiation Techniques

۲۰ ساعت

روش‌های تصمیم‌گیری برای مدیران

Management Decision Making

۲۰ ساعت

Business Etiquette

Business Etiquette

۲۰ ساعت

تئوری سازمان

Organization Theory

۲۰ ساعت

رفتار سازمانی

Organizational Behavior

۲۰ ساعت

دروس ترم دوم

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

اصول بازاریابی

Principles of Marketing

۲۰ ساعت

تدوین طرح کسب و کار

The Business Plan

۲۰ ساعت

مدیریت مالی بنگاه‌ها

Financial Management

۲۰ ساعت

مدیریت منابع انسانی

Human Resources Management

۲۰ ساعت

کسب و کار الکترونیک

Electronic Business

۲۰ ساعت

حقوق کسب و کار

Business Law

۲۰ ساعت

دروس تخصصی ترم سوم (گرایش‌ها)

دروه MBA گرایش بازاریابی

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

استراتژی های بازاریابی

Marketing Strategies

۲۰ ساعت

مدیریت فروش

Sales Management

۲۰ ساعت

تحقیقات بازاریابی

Marketing Research

۲۰ ساعت

مدیریت تبلیغات

Advertising management

۱۰ ساعت

مدیریت برند

Brand Management

۱۰ ساعت

دروه MBA گرایش استراتژی

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

تفکر استراتژیک

Strategic Thinking

۲۰ ساعت

اجرای استراتژی

Strategy Implementation

۱۶ ساعت

کنترل استراتژیک

Strategic Control

۱۲ ساعت

مدیریت تحول سازمانی

Organizational Change Management

۲۰ ساعت

مدیریت استراتژیک بازار

Strategic Market Management

۱۲ ساعت

دروه MBA گرایش مدیریت پروژه

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

استاندارد دانش مدیریت پروژه PMBOK

PMBOK

۲۰ ساعت

اصول مدیریت پیمان و قراردادها

Contract Management

۲۰ ساعت

مهندسی ارزش

Value Engineering

۲۰ ساعت

مدیریت پورتفوی پروژه

Managing Project Portfolio

۱۰ ساعت

مدیریت ریسک پروژه‌ها

Projects Risk Management

۱۰ ساعت

دروه MBA گرایش مالی(بورس و سهام)

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

مدیریت سرمایه‌گذاری

Investment Management

۲۰ ساعت

مهندسی مالی

Financial Engineering

۲۰ ساعت

ارزش‌گذاری اوراق بهادار و بنگاه‌ها

Securities and Business Valuation

۲۰ ساعت

روش های تأمین سرمایه

funding methods

۱۰ ساعت

ارزیابی و مدیریت ریسک

Risk Evaluation and Management

۱۰ ساعت

دروه MBA گرایش مدیریت عملیات

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

مدیریت عملیات

Operations Management

۲۰ ساعت

مدیریت طراحی محصول

Managing product design

۲۰ ساعت

سمینار در مدیریت عملیات

Seminar on Operations Management

۲۰ ساعت

سیستم های تولید

Production Systems

۱۰ ساعت

مدیریت کیفیت

Quality Management

۱۰ ساعت

دروه MBA گرایش سیستم‌های اطلاعاتی

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

Management Information Systems

۲۰ ساعت

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management

۲۰ ساعت

تجارت الکترونیک

E-commerce

۲۰ ساعت

تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی

Information Systems Analysis and Design

۱۰ ساعت

مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

Information and Communication Technology Management

۱۰ ساعت

دروه MBA گرایش مدیریت تکنولوژی

نام درس

 

مدت زمان

مدیریت تکنولوژی

Technology Strategic Management

۲۰ ساعت

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

Technology Strategic Management

۲۰ ساعت

مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی

Innovation management and Technology Creation

۲۰ ساعت

مدیریت انتقال دانش و تکنولوژی

Managing the Transfer of  Knowledge and Technology

۱۰ ساعت

 استراتژیهای توسعه تکنولوژی بنگاه ها

Firms Technology Development Strategies

۱۰ ساعت

دروه MBA گرایش نفت،گاز و پتروشیمی

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

مدیریت زنجیره تأمین

Supply Chain Management

۲۰ ساعت

صنعت کلی نفت و گاز و پتروشیمی

Oil, Gas, and Petrochemistry Industries

۲۰ ساعت

تحلیل مالی و ریسک در نفت و گاز و پتروشیمی

Financial and Risk Analysis in Oil, Gas, and Petrochemistry

۲۰ ساعت

صنایع بالادستی

Upstream Petroleum Industry

۱۰ ساعت

بازاریابی بین‌المللی پیشرفته

Advanced International Marketing

۱۰ ساعت

دروه MBA گرایش مدیریت انرژی

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

مدیریت انرژی

Energy Management

۲۰ ساعت

تجارت، بازاریابی و بازارهای جهانی انرژی

Trade, Marketing and Global Energy Markets

۲۰ ساعت

مدیریت مالی و اقتصاد انرژی

Energy Finance and Economics

۲۰ ساعت

زنجیره تأمین انرژی

Energy Supply Chain Management

۱۰ ساعت

مذاکرات و قوانین و مسائل حقوقی انرژی

Negotiations, Law, and Legal Issues in Energy

۱۰ ساعت

دروه MBA گرایش مدیریت عمومی

نام درس

نام لاتین درس

مدت زمان

روش‌های تحقیق در مدیریت

Research Methods in Management

۲۰ ساعت

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management

۲۰ ساعت

تجارت الکترونیک

E-commerce

۲۰ ساعت

مدیریت زنجیره تأمین

Supply Chain Management

۱۰ ساعت

ارزیابی و مدیریت ریسک

Risk Analysis and Evaluation

۱۰ ساعت

‪Google+‬‏