اساتید

مجید سبزه‌پرور

مشاهده رزومه دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت مدیریت پروژه

داود رضا عرب

مشاهده رزومه دکتری مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف مهندسی ارزش

حامد حیدری

مشاهده رزومه دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران مدیریت منابع انسانی، مهارت‌های ارتباطی مدیران، روش‌های تصمیم‌گیری

سید محمد آذین

مشاهده رزومه دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران حقوق تجارت

علیرضا قنادان

مشاهده رزومه کارشناسی ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، تدوین طرح کسب‌و‌کار

آرنوش شاکری

مشاهده رزومه دکتری مهندسی صنایع (مدیریت سیستمها) از دانشگاه علم و صنعت مدیریت پروژه، مدیریت پورتفولیوی پروژه

محمدرضا تقی‌زاده

مشاهده رزومه دکتری مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی توکیو و هیروشیما مدیریت عملیات، روش‌های تصمیم‌گیری

وحید قربانی

مشاهده رزومه دكتري مديريت گرايش مديريت منابع انساني مهارت‌های ارتباطی مدیران
‪Google+‬‏