اساتید

حسین رحمان‌سرشت

مشاهده رزومه دکتري مديريت، مديريت استراتژيک نوآوري و تکنولوژي از دانشگاه هال (انگلستان) مرکز تحقيقات سيستم‏ها در اروپا مدیریت استراتژیک پیشرفته

محمد حسین ادیب

مشاهده رزومه دکتری اقتصاد از دانشگاه اصفهان تحلیل اقتصاد بین‌الملل، سمینار بورس و اوراق بهادار، سمینار مدیریت تأمین سرمایه

داریوش روزبهانه

مشاهده رزومه دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست گذاری، دانشگاه شهید بهشتی مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی

سید حسین ایرانمنش

مشاهده رزومه دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه امیر‌کبیر مدیریت پروژه

علی‌اکبر افجه

مشاهده رزومه دکتری رهبری و رفتار انسانی، دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا مهارت‌های نوین رهبری

حمید دیهیم

مشاهده رزومه دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران اقتصاد برای مدیران

مجتبی امیری

مشاهده رزومه دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران تئوری مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مهارت‌های رهبری، مدیریت نوآوری

شهریار شفیعی

مشاهده رزومه دکتری بازاریابی و برندسازی از دانشگاه رن فرانسه بازاریابی پیشرفته، مدیریت برند

کامران صحت

مشاهده رزومه DBA از دانشگاه آمریکایی لندن بازاریابی پیشرفته

علی پیران‌نژاد

مشاهده رزومه دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران تئوری مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی

کاوه مهرانی

مشاهده رزومه دکتری حسابداری از دانشگاه تهران حسابداری برای مدیران

محمد خطیبی

مشاهده رزومه دکتری مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی تفکر استراتژیک، اجرا و کنترل استراتژیک، برنامه‌ریزی استراتژیک، اصول بازاریابی
‪Google+‬‏