19 می

مدیریت کسب و کار چیست؟

مدیریت (اداره کردن) می‌تواند به صورت فرآیند سازمان‌‌دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است. یک مدیر …

19 می

مقایسه دوره های DBA و PhD

PhD و DBA دوره هایی هستند که علیرغم شباهت‌های زیاد دارای تفاوت‌های نیز می‌باشند که در اینجا تلاش می‌کنیم به آن‌ها بپردازیم. به طور کلی دوره DBA نسبتاً جدید با …

19 می

آموزش فروش ، چند نکته کلیدی در حوزه آموزش فروش، مهارت‌های مختلفی وجود دارند که لازم است فروشندگان از آن‌ها آگاهی داشته باشند. در اینجا نه مهارت فروش بسیار مهم …

19 می

آفت های بهره وری در سازمان ها

ابداع تکنولوژی‌های نوین که به‌منظور صرفه‌جویی در زمان، بهبود بهره وری و بهینه‌کردن عملکرد ایجاد شده‌اند دیگر تبدیل به امری عادی در دنیای امروز شده‌اند. باور عمومی بر این است …