19 می

جامعه‌شناسی مدیریت

امیررضا پوررضایی دانش مدیریت را بی شک نمی‌توان از علوم محض دانست و بهتر است آن را ترکیب پیچیده ای از علوم انسانی و هنر خواند و بدون آنکه از …

19 می

مزایا و معایب مدیر بودن

شاید سازمانتان یک پست سرپرستی به شما پیشنهاد داده است. شاید شخصی در زندگی‌تان، شما را ترغیب به “بهره بردن بیشتر از زندگی ” می‌کند. یا شاید شما بین دو …

19 می

سازمان چیست؟

هادی عارف در نگاه اول پاسخ این سؤال بدیهی به نظر می‌رسد. همه ما معتقدیم می‌دانیم سازمان چیست و اگر سازمانی را ببینیم می‌توانیم آن را تشخیص دهیم. اما اگر …

19 می

آیا مدیریت یک حرفه است؟

چند سال پیش کمیته جبران خدمات یکی از شرکت‌هایی که با آن‌ها ارتباط داشتم قصد داشت در مورد استفاده از گزینه‌های سهام در جبران خدمات تیم مدیریت اجرایی عالی تصمیم‌گیری …