19 می

جامعه‌شناسی مدیریت

امیررضا پوررضایی دانش مدیریت را بی شک نمی‌توان از علوم محض دانست و بهتر است آن را ترکیب پیچیده ای از علوم انسانی و هنر خواند و بدون آنکه از …

19 می

مزایا و معایب مدیر بودن

شاید سازمانتان یک پست سرپرستی به شما پیشنهاد داده است. شاید شخصی در زندگی‌تان، شما را ترغیب به “بهره بردن بیشتر از زندگی ” می‌کند. یا شاید شما بین دو …

19 می

سازمان چیست؟

هادی عارف در نگاه اول پاسخ این سؤال بدیهی به نظر می‌رسد. همه ما معتقدیم می‌دانیم سازمان چیست و اگر سازمانی را ببینیم می‌توانیم آن را تشخیص دهیم. اما اگر …