مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد از دانشگاه اصفهان
دروس تدریسی: تحلیل اقتصاد بین‌الملل، سمینار بورس و اوراق بهادار، سمینار مدیریت تأمین سرمایه

  • عضو بازنشسته هیئت علمی گرو ه اقتصاد دانشگاه اصفهان
  • مدیر دپارتمان DBA در Tehran Business School
  • بیش از ۷۵۰ سخنرانی در صنایع، شرکتها و نهادهای اداری و بانکی
  • بیش از ۶۵۰ مقاله اقتصادی در مطبوعات کثیرالانتشار اقتصادی

سوابق:

  • پیش بینی فروپاشی مالی در آمریکا در سال ۲۰۰۸ هیجده ماه قبل از فروپاشی در یکی از مطبوعات کثیر الانتشار داخلی
  • پیش بینی سقوط قیمت طلا یکسال قبل در مصاحبه های متعدد با مطبوعات داخلی
  • پیش بینی سقوط قیمت ارز از اوائل تیرماه ۱۳۹۲ در مهر ۱۳۹۱
mohammad-hossein-adib