بورس تهران و کاشی حافظ مجوز افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی را از سه محل سود انباشته، اندوخته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو شرکت بورس تهران و کاشی حافظ مجوز افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “بورس” سرمایه فعلی را از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱.۴ هزار میلیارد تومان می رساند. ۷۶۰ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۲۴۰ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اجرای مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس درخصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها می شود.

تصویب افزایش سرمایه فوق منوط به برگزاری مجمع فوق‌العاده با دستورجلسة افزایش سرمایه پس از مجمع سالانه و احراز کفایت سود انباشته پس از تصویب صورت‌های مالی سال ۹۹ و اعمال میزان سود تقسیمی مصوب مجمع سالانه است.

همچنین سرمایه فعلی “کحافظ” از ۱۴۶.۸ به ۵۱۴.۱ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.