شرکت ارتباطات سیار ایران با انتشار گزارش عملکرد هشت ماه سال مالی جاری، درآمد ۱۵.۱ هزار میلیارد تومانی شناسایی کرد و با رشد ۳۲ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل روبرو شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه اسمی ۱.۹۲ هزار میلیارد تومانی، اقدام به انتشار گزارش عملکرد آبان و ۸ ماهه سال جاری کرد.

براین اساس، “همراه” در مدت یک ماهه از کارکرد مشترکین خطوط دائمی و اعتباری، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه، فروش خطوط جدید تلفن همراه، خالص خدمات ارزش افزوده و سایر، بالغ بر ۱.۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

این شرکت بورسی در عملکرد ۸ ماهه بالغ بر ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه گذشته با رشد ۳۲ درصدی روبرو شده است.

بیشترین درآمد کسب شده طی دوره آبان از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری به میزان ۱.۰۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۵ درصد درآمد) و کارکرد مشترکین خطوط دائمی بالغ بر ۷۴۳.۷ میلیارد تومان بوده (معادل ۳۸ درصد درآمد) است.

همچنین علت تغییرات نسبت به ماه قبل، اعمال تعدیلات، CDR های معوقه و شناسایی برخی اقلام در عملکرد ۷ ماهه (تسعیر ارز و سایر) به دلیل ضرورت تعجیل در ارائه گزارش است.

بررسی بازدهی سهام این شرکت از ابتدای سال جاری تا ۳۰ آبان نشان می دهد قیمت هرسهم “همراه” در پنجم فروردین ۱۸۷۱۸ ریال بوده و با احتساب سود ۱۵۶۵ ریالی هر سهم طی ۱۵۳ روز کاری به قیمت ۳۳۰۴۰ ریالی رسیده که حکایت از بازدهی ۸۸ درصدی دارد که ۵.۵ برابر سود سپرده بانکی است.