دوره MBA در طول ۱ سال و در ۳ ترم شامل ۱- ترم دروس پایه ۲- ترم دروس اصلی ۳- ترم دروس تخصصی برگزار می‌‌گردد که به شرح زیر می‌باشند:

دروس ترم اول

نام درسنام لاتین درسمدت زمان
اقتصاد برای مدیرانEconomics for Managers۲۰ ساعت
برنامه ریزی استراتژیکStrategic Planning۲۰ ساعت
مهارت‌های ارتباطی مدیران و فنون مذاکرهManagers’ Communication Skills and Negotiation Techniques۲۰ ساعت
روش‌های تصمیم‌گیری برای مدیرانManagement Decision Making۲۰ ساعت
Business EtiquetteBusiness Etiquette۲۰ ساعت
تئوری سازمانOrganization Theory۲۰ ساعت
رفتار سازمانیOrganizational Behavior۲۰ ساعت

دروس ترم دوم

نام درسنام لاتین درسمدت زمان
اصول بازاریابیPrinciples of Marketing۲۰ ساعت
تدوین طرح کسب و کارThe Business Plan۲۰ ساعت
مدیریت مالی بنگاه‌هاFinancial Management۲۰ ساعت
مدیریت منابع انسانیHuman Resources Management۲۰ ساعت
کسب و کار الکترونیکElectronic Business۲۰ ساعت
حقوق کسب و کارBusiness Law۲۰ ساعت

دروس تخصصی ترم سوم (گرایش‌ها)

نام درسنام لاتین درسمدت زمان
استراتژی های بازاریابیMarketing Strategies۲۰ ساعت
مدیریت فروشSales Management۲۰ ساعت
تحقیقات بازاریابیMarketing Research۲۰ ساعت
مدیریت تبلیغاتAdvertising management۱۰ ساعت
مدیریت برندBrand Management۱۰ ساعت
نام درسنام لاتین درسمدت زمان
تفکر استراتژیکStrategic Thinking۲۰ ساعت
اجرای استراتژیStrategy Implementation۱۶ ساعت
کنترل استراتژیکStrategic Control۱۲ ساعت
مدیریت تحول سازمانیOrganizational Change Management۲۰ ساعت
مدیریت استراتژیک بازارStrategic Market Management۱۲ ساعت
نام درسنام لاتین درسمدت زمان
استاندارد دانش مدیریت پروژه PMBOKPMBOK۲۰ ساعت
اصول مدیریت پیمان و قراردادهاContract Management۲۰ ساعت
مهندسی ارزشValue Engineering۲۰ ساعت
مدیریت پورتفوی پروژهManaging Project Portfolio۱۰ ساعت
مدیریت ریسک پروژه‌هاProjects Risk Management۱۰ ساعت
نام درسنام لاتین درسمدت زمان
مدیریت سرمایه‌گذاریInvestment Management۲۰ ساعت
مهندسی مالیFinancial Engineering۲۰ ساعت
ارزش‌گذاری اوراق بهادار و بنگاه‌هاSecurities and Business Valuation۲۰ ساعت
روش های تأمین سرمایهfunding methods۱۰ ساعت
ارزیابی و مدیریت ریسکRisk Evaluation and Management۱۰ ساعت

 

 

نام درسنام لاتین درسمدت زمان
مدیریت عملیاتOperations Management۲۰ ساعت
مدیریت طراحی محصولManaging product design۲۰ ساعت
سمینار در مدیریت عملیاتSeminar on Operations Management۲۰ ساعت
سیستم های تولیدProduction Systems۱۰ ساعت
مدیریت کیفیتQuality Management۱۰ ساعت

 

نام درسنام لاتین درسمدت زمان
سیستم های اطلاعاتی مدیریت/td>Management Information Systems۲۰ ساعت
مدیریت روابط با مشتریانCustomer Relationship Management۲۰ ساعت
تجارت الکترونیکE-commerce۲۰ ساعت
تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتیInformation Systems Analysis and Design۱۰ ساعت
مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطاتInformation and Communication Technology Management۱۰ ساعت

 

نام درسنام لاتین درسمدت زمان
مدیریت تکنولوژیTechnology Strategic Management۲۰ ساعت
مدیریت استراتژیک تکنولوژیTechnology Strategic Management۲۰ ساعت
مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژیInnovation management and Technology Creation۲۰ ساعت
مدیریت انتقال دانش و تکنولوژیManaging the Transfer of Knowledge and Technology۱۰ ساعت
استراتژیهای توسعه تکنولوژی بنگاه هاFirms Technology Development Strategies۱۰ ساعت

 

نام درسنام لاتین درسمدت زمان
مدیریت زنجیره تأمینSupply Chain Management۲۰ ساعت
صنعت کلی نفت و گاز و پتروشیمیOil, Gas, and Petrochemistry Industries۲۰ ساعت
تحلیل مالی و ریسک در نفت و گاز و پتروشیمیFinancial and Risk Analysis in Oil, Gas, and Petrochemistry۲۰ ساعت
صنایع بالادستیUpstream Petroleum Industry۱۰ ساعت
بازاریابی بین‌المللی پیشرفتهAdvanced International Marketing۱۰ ساعت
نام درسنام لاتین درسمدت زمان
مدیریت انرژیEnergy Management۲۰ ساعت
تجارت، بازاریابی و بازارهای جهانی انرژیTrade, Marketing and Global Energy Markets۲۰ ساعت
مدیریت مالی و اقتصاد انرژیEnergy Finance and Economics۲۰ ساعت
زنجیره تأمین انرژیEnergy Supply Chain Management۱۰ ساعت
مذاکرات و قوانین و مسائل حقوقی انرژیNegotiations, Law, and Legal Issues in Energy۱۰ ساعت
نام درسنام لاتین درسمدت زمان
روش‌های تحقیق در مدیریتResearch Methods in Management۲۰ ساعت
مدیریت روابط با مشتریانCustomer Relationship Management۲۰ ساعت
تجارت الکترونیکE-commerce۲۰ ساعت
مدیریت زنجیره تأمینSupply Chain Management۱۰ ساعت
ارزیابی و مدیریت ریسکRisk Analysis and Evaluation۱۰ ساعت