دوره MBA در طول ۱ سال و در ۳ ترم شامل ۱- ترم دروس پایه ۲- ترم دروس اصلی ۳- ترم دروس تخصصی برگزار می‌‌گردد که به شرح زیر می‌باشند:

دروس ترم اول

 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
اقتصاد برای مدیران Economics for Managers ۲۰ ساعت
برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning ۲۰ ساعت
مهارت‌های ارتباطی مدیران و فنون مذاکره Managers’ Communication Skills and Negotiation Techniques ۲۰ ساعت
روش‌های تصمیم‌گیری برای مدیران Management Decision Making ۲۰ ساعت
Business Etiquette Business Etiquette ۲۰ ساعت
تئوری سازمان Organization Theory ۲۰ ساعت
رفتار سازمانی Organizational Behavior ۲۰ ساعت
 

دروس ترم دوم

 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
اصول بازاریابین Principles of Marketing ۲۰ ساعت
تدوین طرح کسب و کار The Business Plan ۲۰ ساعت
مدیریت مالی بنگاه‌ها Financial Management ۲۰ ساعت
مدیریت منابع انسانی Human Resources Management ۲۰ ساعت
کسب و کار الکترونیک Electronic Business ۲۰ ساعت
حقوق کسب و کار Business Law ۲۰ ساعت
 

دروس تخصصی ترم سوم (گرایش‌ها)

 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
استراتژی های بازاریابی Marketing Strategies ۲۰ ساعت
مدیریت فروش Sales Management ۲۰ ساعت
تحقیقات بازاریابی Marketing Research ۲۰ ساعت
مدیریت تبلیغات Advertising management ۱۰ ساعت
مدیریت برند Brand Management ۱۰ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
تفکر استراتژیک Strategic Thinking ۲۰ ساعت
اجرای استراتژی Strategy Implementation ۱۶ ساعت
کنترل استراتژیک Strategic Control ۱۲ ساعت
مدیریت تحول سازمانی Organizational Change Management ۲۰ ساعت
مدیریت استراتژیک بازار Strategic Market Management ۱۲ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
استاندارد دانش مدیریت پروژه PMBOK PMBOK ۲۰ ساعت
اصول مدیریت پیمان و قراردادها Contract Management ۲۰ ساعت
مهندسی ارزش Value Engineering ۲۰ ساعت
مدیریت پورتفوی پروژه Managing Project Portfolio ۱۰ ساعت
مدیریت ریسک پروژه‌ها Projects Risk Management ۱۰ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
مدیریت سرمایه‌گذاری Investment Management ۲۰ ساعت
مهندسی مالی Financial Engineering ۲۰ ساعت
ارزش‌گذاری اوراق بهادار و بنگاه‌ها Securities and Business Valuation ۲۰ ساعت
روش های تأمین سرمایه funding methods ۱۰ ساعت
ارزیابی و مدیریت ریسک Risk Evaluation and Management ۱۰ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
مدیریت عملیات Operations Management ۲۰ ساعت
مدیریت طراحی محصول Managing product design ۲۰ ساعت
سمینار در مدیریت عملیات Seminar on Operations Management ۲۰ ساعت
سیستم های تولید Production Systems ۱۰ ساعت
مدیریت کیفیت Quality Management ۱۰ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
سیستم های اطلاعاتی مدیریت/td> Management Information Systems ۲۰ ساعت
مدیریت روابط با مشتریان Customer Relationship Management ۲۰ ساعت
تجارت الکترونیک E-commerce ۲۰ ساعت
تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی Information Systems Analysis and Design ۱۰ ساعت
مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات Information and Communication Technology Management ۱۰ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
مدیریت تکنولوژی Technology Strategic Management ۲۰ ساعت
مدیریت استراتژیک تکنولوژی Technology Strategic Management ۲۰ ساعت
مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی Innovation management and Technology Creation ۲۰ ساعت
مدیریت انتقال دانش و تکنولوژی Managing the Transfer of Knowledge and Technology ۱۰ ساعت
استراتژیهای توسعه تکنولوژی بنگاه ها Firms Technology Development Strategies ۱۰ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
مدیریت زنجیره تأمین Supply Chain Management ۲۰ ساعت
صنعت کلی نفت و گاز و پتروشیمی Oil, Gas, and Petrochemistry Industries ۲۰ ساعت
تحلیل مالی و ریسک در نفت و گاز و پتروشیمی Financial and Risk Analysis in Oil, Gas, and Petrochemistry ۲۰ ساعت
صنایع بالادستی Upstream Petroleum Industry ۱۰ ساعت
بازاریابی بین‌المللی پیشرفته Advanced International Marketing ۱۰ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
مدیریت انرژی Energy Management ۲۰ ساعت
تجارت، بازاریابی و بازارهای جهانی انرژی Trade, Marketing and Global Energy Markets ۲۰ ساعت
مدیریت مالی و اقتصاد انرژی Energy Finance and Economics ۲۰ ساعت
زنجیره تأمین انرژی Energy Supply Chain Management ۱۰ ساعت
مذاکرات و قوانین و مسائل حقوقی انرژی Negotiations, Law, and Legal Issues in Energy ۱۰ ساعت
 
 
نام درس نام لاتین درس مدت زمان
روش‌های تحقیق در مدیریت Research Methods in Management ۲۰ ساعت
مدیریت روابط با مشتریان Customer Relationship Management ۲۰ ساعت
تجارت الکترونیک E-commerce ۲۰ ساعت
مدیریت زنجیره تأمین Supply Chain Management ۱۰ ساعت
ارزیابی و مدیریت ریسک Risk Analysis and Evaluation ۱۰ ساعت