دغدغه بسیاری از کسانی که آموزش های مدیریتی و دوره های مانند MBA و DBA را می گذارند اینست که چگونه می توان از آموخته های نظری در عمل هم بهره گرفت. صرف دانستن نظریه ها و چارچوب ها کارساز نیست و باید چگونگی استفاده از آنها را در واقعیت هم تجربه کرد. در دانشگاه های معتبر دنیا به ویژه مدرسه کسب وکار هاروارد (HBS) تلاش های فراونی برای حرکت در این راستا صورت گرفته است. مستندسازی تجربه های واقعی شرکت های مشهور جهانی اعم از موفق و ناموفق، تحلیل و بررسی آنها با ابزارهای نظری و ارائه راهکار رویکردی است که مدرسه کسب و کار هاروارد را حتی در سطح جهان متمایز ساخته است. در این کارگاه با استفاده از محتوای آموزشی مورد استفاده در مدرسه کسب وکار هاروارد به بررسی انتخاب استراتژیک شرکت سامسونگ که برای ایرانی ها هم نامی آشناست پرداخته می شود، شرکت کنندگان با مطالعه این تجربه و تلاش برای تحلیل آن با چارچوب های نظری مناسب می توانند به درکی عمیق تر از مسائل کسب و کار و مدیریت برسند و راهکار ارائه دهند. در این کارگاه تعاملی تلاش می شود شرکت کنندگان تحلیل علمی و نظام مند مسائل مدیریتی را تمرین کنند.

 

هدف

تحلیل علمی مسائل واقعی مدیریتی

تمرین بهره گیری موثر از ابزارهای نظری در تحلیل فضای کسب و کار

 

 دکتر امیرحسین خالقی 

مشاوره و مدرس مدیریت و بازاریابی

دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

 

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

 

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

تاریخ و زمان برگزاری

۳ ساعت (چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰) به همراه پذیرایی

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

 دکتر امیرحسین خالقی 

مشاوره و مدرس مدیریت و بازاریابی

دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

 

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

 

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

تاریخ و زمان برگزاری

۳ ساعت (چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰) به همراه پذیرایی

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹