برند سازی از جنس خاطره سازی و یادمان سازی است و هرچقدر برندی قادر باشد مجموعه ای از تداعیات مختلفی، که همراستا و هم مفهوم هستند را قرین و همنشین خود نماید، می تواند به لایه های عمیق ذهنی مخاطبین خود نفوذ کرده و تاثیرگذار باشد . نشانه ها ، در حقیقت تمامی المانهایی هستند که به غیر ازخود به مفهوم و موضوع دیگری اشاره میکنند و نشانه شناسی روش تحلیل نشانه ها و طراحی نشانه های اختصاصی و یا مالکیت نشانه هایی است که می خواهیم به ذهن مخاطبین  وصل شود. باید افزود که اقلیم برند و برند ها، از نشانه های مختلف آوایی، تصویری، نوشتاری، رنگی، رفتاری و حسی فراوان تشکیل شده است و این نشانه ها ،راز بی پایان اثرگذاری در ذهن است . بدین معنی که برند مفهومی است ذهنی و برندسازی فرآیندی است، که در ذهن خلق میشود و در دنیای امروزی جنگ دیگر جنگ فضای زمین و ملک و دارایی نیست بلکه جنگ ، جنگ فضای ذهن است و از آنجایی که تمامی انسان ها به صورت غریزی و ناخودآگاه تمایل دارند تا همه چیز را جاندار و به ویژه انسان ببنند ارتباط بدون صفات انسانی با ذهن ، سخت و یا بسیار دشوار میشود، در این راستا برند ها برای ارتباط بهتر با مخاطبین و تاثیرگذاری حداکثری به سمت طراحی و خلق هویت سوق پیدا میکنند که یکی از مهمترین روش های خلق هویت، شخصیت پردازی است که بتواند با انسان ها به راحتی ارتباط برقرار نمایند. در این دوره کوشیده ایم تا پرده از اسرار نهان برند های پیشرو در حوزه نشانه شناسی، طراحی شخصیت برند و طراحی تجربه بپردازیم و مهمترین و کاربردی ترین مفاهیم و تکنیک های این حوزه را به اشتراک گذاریم .

محتوای دوره

 • نشانه چیست؟
 • انواع نشانه ها
 • نشانه شناسی در برندسازی
 • روانشناسی نشانه ها
 • نحوه استفاده نشانه ها در برندسازی
 • بررسی نشانه شناسی برندهای مطرح جهانی
 • برند سازی مبتنی بر تجربه
 • طراحی تجربه برند
 • لزوم ایجاد شخصیت برند در برندسازی
 • طراحی شخصیت اصلی برند
 • طراحی شخصیت فرعی برند
 • تکنیک های طراحی شخصیت برند
 • استفاده از کهن الگو ها در طراحی شخصیت برند

هدف دوره

 • درک صحیح مفاهیم نشانه و نشانه شناسی و کاربرد های آن در برند سازی
 • درک صحیح از برندینگ مبتنی بر تجربه و روش های طراحی تجربه برای برند
 • درک صحیح از مفاهیم شخصیت برند و نحوه طراحی شخصیت اصلی و فرعی برند

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

هزینه دوره

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۹۲۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۳۰ ساعت در ۶ روز (چهارشنبه ها از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰) شروع از ۳ مهرماه ماه ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره

 • نشانه چیست؟
 • انواع نشانه ها
 • نشانه شناسی در برندسازی
 • روانشناسی نشانه ها
 • نحوه استفاده نشانه ها در برندسازی
 • بررسی نشانه شناسی برندهای مطرح جهانی
 • برند سازی مبتنی بر تجربه
 • طراحی تجربه برند
 • لزوم ایجاد شخصیت برند در برندسازی
 • طراحی شخصیت اصلی برند
 • طراحی شخصیت فرعی برند
 • تکنیک های طراحی شخصیت برند
 • استفاده از کهن الگو ها در طراحی شخصیت برند

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

هزینه دوره

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۹۲۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۳۰ ساعت در ۶ روز (چهارشنبه ها از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰) شروع از ۳ مهرماه ماه ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹