مدیران مالی به دنبال تهیه، تخصیص و کنترل منابع مالی مربوطه هستند. آنها تلاش میکنند تا از عرضه کافی و منظم منابع مالی اطمینان حاصل کنند. همچنین مدیران مالی سعی میکنند که از بازده مناسب به سهامداران نیز مطمئنن شوند. این فاکتور بستگی به ظرفیت درامد، قیمت سهام بازار و گسترش سهامداران دارد. همچنین مدیران مالی به دنبال این هدف مهم هستند که بودجه مربوطه به صورت مطلوبی مورد استفاده قرار بگیرد.

 از وظایف مدیران مالی تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری، تصمیم گیری درباره تامین مالی و چگونگی تقسیم سود سهام می باشد که  مهمترین وظیفه مدیریت مالی تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری می باشد، زیرا در این چارچوب باید  اهداف مشتریان و همچنین مالکین را تامین کند. سرمایه گذاری غلط نه تنها موجب از دست رفتن سرمایه سازمان می شود، بلکه اعتبار سازمان و همچنین ارزش سهام سازمان را پایین می آورد 

اهدا ف دوره

ارتقا دانش  مدیران در جهت:

  نظارت بر فعالیت حسابداری طرح های طولانی مدت شرکت و حفظ اسناد و مدارک مالی شرکت

  نظارت بر اسناد و اوراق بهادر و حسابهای بانکی شرکت و جابجایی به موقع حساب

  نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و کنترل هزینه های جاری شرکت

   تامین اعتبارات و وجوه لازم برای سرمایه گذاری شرکت در طرح های بلند مدت

محتوای دوره

  •  کلیات مدیریت مالی
  •  آشنایی با بازار های مالی
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی و شاخص های عمکرد مالی
  •  ارزش زمانی پول
  •  تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری ها در قالب طرح توجیهی(FS)

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰) شروع از ۲ آبان

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره

  •  کلیات مدیریت مالی
  •  آشنایی با بازار های مالی
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی و شاخص های عمکرد مالی
  •  ارزش زمانی پول
  •  تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری ها در قالب طرح توجیهی(fs)

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰  تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰) شروع از ۲ آبان

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹