ثبت نام دوره

دیگر دوره ها

برگزاری این دوره‌ها بر اساس نیاز سازمان ها و ارگانها و بنا بر درخواست آنان انجام خواهد شد. از این رو طیف گسترده‌ای از مباحث مورد نیاز صنایع و سازمان‌های مختلف در این بخش پیش‌بینی شده است:

 

دوره‌های عمومی و تخصصی مدیریت شامل:

 • مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار (BPR)
 • بازاریابی حرفه‌ای (Professional Marketing)
 • مدیریت استراتژیک (Strategic Management)
 • مدیریت بهره‌وری (Productivity Management)
 • مدیریت کارآفرینی (Entrepreneurship Management)
 • مدیریت ریسک (Risk Management)
 • مدل ها و روش‌های نوین رهبری سازمان (New Leadership Methods and Models)
 • نظام‌های مدیریت یکپارچه (IMS)
 • نظام آراستگی سازمانی (۵S)
 • اصول و فنون مذاکره (Negotiation Techniques)
 • ارزیابی اقتصادی طرح‌ها با نرم‌افزار Comfar
 • اصول قراردادهای بازرگانی (Principles of Business Contracts)
 • مدیریت لجستیک (Logistics Management)
 • مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D Management)
 • مهارت‌های نوشتاری در تجارت (Business Writing Skills)
 • مدیریت برند (Brand Management)
 • مدیریت انرژی (Energy Management)
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)
 • مدیریت تولید (Production Management)
 • مدیریت هزینه و بودجه (Cost Control & Budget Management)
 • آشنایی با متدولوژی ۶ سیگما (Six Sigma)
 • مهارت‌های تصمیم‌گیری مدیران (Decision-making Skills for Managers)
 • مهارت‌های ضروری مدیریت (Essential Management Skills)
 • مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع (TPM)
 • مهندسی ارزش (Value Engineering)
 • مدیریت بر پایه فرآیندها (BPM&MBP)

 

دوره‌های مدیریت کیفیت شامل:

دوره‌های ابزارها و تکنیک های مهندسی کیفیت:

 • کنترل فرآیند آماری SPC
 • برنامه‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول APQP
 • تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA
 • تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری MSA
 • آدیت محصول به روش SQFE
 • گسترش عملکرد کیفیت QFD
 • ارزیابی هزینه‌های کیفیت COQ
 • کنترل کیفیت آماری SPC
 • فرآیند تصویب بخش‌های محصولات PPAP
 • پوکا یوکه (سیستم پرهیز از خطاهای غیر عمدی) POKA YOKE
 • متدولوژی ۶ سیگما (Six Sigma)

 

دوره‌های تشریح الزامات و مستندسازی:

 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO/TS 16949:2009
 • تشریح الزامات ساپکو/ سازه‌گستر
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی کارکنان OHSAS 18001:2007
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت HSE
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2007
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت شرکت‌های بازرسی کننده ISO/IEC 17020
 • تشریح الزامات سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ISO15189:2007
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت پروژه ISO 10006
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO10002:2004
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت موثر آموزش ISO 10015:1999
 • تشریح الزامات و مستندسازی در استاندارد ISO10014 (خاص مدیران مالی و حسابداری)

 

دوره‌های تربیت ممیز و سر‌ممیز:

 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2008
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO/TS 16949:2009
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی کارکنان OHSAS 18001:2007
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE
 • ممیزی داخلی سیستم های یکپارچه مدیریت (IMS)
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2007
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت شرکت‌های بازرسی کننده ISO/IEC 17020
 • ممیزی داخلی سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ISO15189:2007

 

دوره‌های ویژه مدیریت آزمایشگاه:

 • کالیبراسیون عمومی
 • صحه‌گذاری روش‌های آزمون
 • آشنایی با مفاهیم اندازه شناسی و تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری
 • کنترل کیفیت در آزمایشگاه با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab
 • تشریح الزامات سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025
 • ممیزی داخلی سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025
 • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ISO15189:2007
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ISO15189:2007
 • کنترل کیفی بخش‌ها در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 • کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 • کنترل کیفی ابزارآلات در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 • دوره‌های ویژه آزمایشگاه مواد غذایی(تئوری و عملی)

 

دوره‌های ویژه آزمایشگاه شیمی (تئوری و عملی):

 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
 • کروماتوگرافی گازی (GC)
 • کارگاه آموزشی جذب اتمی
 • روش‌های آماده سازی نمونه و محلول سازی

 

و دیگر دوره های کیفیت شامل:

 • اصول و مبانی مدیریت کیفیت (Quality Management Basics)
 • مدیریت کیفیت جامع (TQM)
 • تربیت مدیر کیفیت
 • تربیت کارشناس تضمین کیفیت
 • کنترل فرآیند آماری SPC
 • نظام آراستگی سازمانی (۵S)
 • مدل تعالی سازمان EFQM
 • کارگاه تخصصی نرم‌افزار SPSS
 • کارگاه تخصصی نرم‌افزار MINITAB
 • آشنایی با متدولوژی ۶ سیگما (Six Sigma)
 • آشنایی با اصول GMP در صنایع غذایی
 • آشنایی با اصول GMP در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی
 • سنجش و تحلیل رضایت مشتریان ISO 10004
 • بلوغ مدیریت پروژه بر اساس استاندارد OPM3
‪Google+‬‏