در بازار پر رقابت امروز که حتی مشاغلی که محصولشان در گروه مصارف روزانه قرار می گرفت و متقاضی روزگاری مجبور بود در صف های طولانی آنها نوبت بگیرد هم به فکر راه هایی برای جذب مشتری هستند.

هم اکنون چاره ای نیست جز مجهز شدن به توانمندی های حرفه ای فروش و اگر دقت کرده باشید و یا سری به نیازمندیها زده باشید، شرکت ها و موسسات، بیش از هر نیروی کار دیگری به دنبال فروشنده و بازاریاب هستند.

نکته جالبی که مشخصا شرکت ها با آن درگیر بوده اند این است که پیدا کردن کارشناس فروشی که کارش را بلد باشد بسیار سخت است . مصاحبه های شغلی زیادی با افراد متقاضی کار در این رشته انجام می دهند که متاسفانه بسیاری از آنها الفبای فروشندگی راهم نمی دانند. خیلی از آنها تا کنون حتی یک جلد کتاب هم در این زمینه نخوانده و از آن جهت که کار دیگری گیرشان نیامده به سراغ این کار آمده اند.

هدف

آشناسازی مدیران و کارشناسان فروش و کلیه افراد سازمانی مرتبط با تکنیک‌های پیشرفته و کاملا اجرایی فروش در دوره رکورد اقتصادی و ارایه راهکارهای کاربردی افزایش راندمان عرضه در بازار

محتوای دوره

 • تکنولوژی فکر و قدرت باور
 • تعریف فروش و انواع آن
 • هدف گذاری
 • اطلاعات اصلی برای فروش موفق
 • چگونه باید موقعیت سنجی کنیم؟
 • فونداسیون فروش
 • رفتار شناسی فروش
 • ارتباطات ابتدایی (warm up)
 • اصول ذهنی جهت موفقیت در فروش
 • تکنیک های خلق اثر در فروش
 • تکنیک های تقابل با مشتریان جبهه گیر و بهانه گیر
 • روش های تقابل با مشتریان مقتصد و پول پرست
 • فرمول های دفع حمله برای مشتریان عصبی
 • روش های انتقال اعتماد و اطمینان
 • متدولوژی های نوین فروش
 • پسا فروش
 • پیگیری و روش های آن
 • روانشناسی در فروش
 • ارتباطات غیر کلامی
 • اخلاق حرفه ای فروش

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۵۵۲،۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۴ ساعت در ۶ روز (جمعه ها از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰) شروع از ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷
تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره

 • تکنولوژی فکر و قدرت باور
 • تعریف فروش و انواع آن
 • هدف گذاری
 • اطلاعات اصلی برای فروش موفق
 • چگونه باید موقعیت سنجی کنیم؟
 • فونداسیون فروش
 • رفتار شناسی فروش
 • ارتباطات ابتدایی (warm up)
 • اصول ذهنی جهت موفقیت در فروش
 • تکنیک های خلق اثر در فروش
 • تکنیک های تقابل با مشتریان جبهه گیر و بهانه گیر
 • روش های تقابل با مشتریان مقتصد و پول پرست
 • فرمول های دفع حمله برای مشتریان عصبی
 • روش های انتقال اعتماد و اطمینان
 • متدولوژی های نوین فروش
 • پسا فروش
 • پیگیری و روش های آن
 • روانشناسی در فروش
 • ارتباطات غیر کلامی
 • اخلاق حرفه ای فروش

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

 

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۵۵۲،۰۰۰ تومان می باشد.

 

تاریخ و زمان برگزاری

۲۴ ساعت در ۶ روز (جمعه ها از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰) شروع از ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷
تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹