تجارت موفق، از آن کسانی است که اهداف روشن و بلندپروازانه‌ای برای خود و سازمانشان در نظر گرفته‌اند و توان متقاعد ساختن دیگران برای همراه شدن با آن‌ها و هموار کردن مسیر را دارند. مذاکرات فرآیندی برای متقاعد ساختن دیگران جهت نیل به چنین اهدافی است و برخلاف تصور عده‌ای، مجموعه‌ای است از فنون و مهارت‌ها که قابل‌آموزش و یادگیری بوده و به دست‌اندرکاران همه مشاغل این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌های به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند. این دوره آموزشی، کاملاً کاربردی بوده و متناسب با نیازهای کسانی طراحی‌شده است که در زندگی حرفه‌ای خود با مذاکرات سروکار دارند.

هدف

آشنایی با اصول مهم و کاربردی مذاکره که نهایتا منجر به ثمربخش تر شدن روند مذاکره می شود، کسب مهارت هایی برای بهبود فرآیند مذاکره با افراد حقیقی و حقوقی، بطوری که بتوان حداکثر اهداف مورد نظر از انجام مذاکره را محقق کرد.

محتوای دوره  

 1. تعریف مذاکره ( لغوی )
 2. انواع مذاکره ( درونی ، بیرونی )
 3. انواع نگرش به مذاکره ( تشریح کادر جدید )
 4. انواع نگرش به اخلاق
 5. چرا مذاکره شکل می گیرد ؟
 6. انواع نیاز و قدرت از دیدگاه کاراس
 7. عوامل موثر بر مذاکره
 8. کاربردهای مذاکره
 9. مدل های مذاکره ( اثبات گرایانه و حل مسئله )
 10. تکنیکهای اثبات گرایانه
 11. تکنیکهای حل مسئله
 12. تکنیک گفتاری غیرمستقیم
 13. نحوه برخورد با تکنیکهای اثبات گرایانه و تبدیل آنها به حل مسئله

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰) شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره  

 1. تعریف مذاکره ( لغوی )
 2. انواع مذاکره ( درونی ، بیرونی )
 3. انواع نگرش به مذاکره ( تشریح کادر جدید )
 4. انواع نگرش به اخلاق
 5. چرا مذاکره شکل می گیرد ؟
 6. انواع نیاز و قدرت از دیدگاه کاراس
 7. عوامل موثر بر مذاکره
 8. کاربردهای مذاکره
 9. مدل های مذاکره ( اثبات گرایانه و حل مسئله )
 10. تکنیکهای اثبات گرایانه
 11. تکنیکهای حل مسئله
 12. تکنیک گفتاری غیرمستقیم
 13. نحوه برخورد با تکنیکهای اثبات گرایانه و تبدیل آنها به حل مسئله

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰) شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹