دنیای کنونی، جولانگاه ارتباطات گسترده‏ ای است که روزانه با سرعت غیرقابل وصفی در حال دگرگونی و تکامل بوده و در همۀ عرصه‏ های کسب و کار امروز، نقشی تأثیرگذار و حضوری پررنگ دارد. تبلیغات در کشور ما، برای آن که از بودجه‏ های کلانِ صرف شده، نتایج مثبت و قابل تأملی را بدست آورد، نیازمند کار حرفه‏ ای کسانی است که بتوانند بر پایۀ دانش اجرایی خود، مؤثرترین راه حل‏ها را ارائه دهند. بی‏ تردید،  عدم وجود آموزش سیستماتیک و تخصصی در زمینۀ تبلیغات، همچنین بیگانگی بسیاری از دست اندرکاران، با این مفاهیم علمی و تخصصی، یکی ازاصلی‏ ترین موانع بر سر راه حرفه‏ ای شدن تبلیغات در ایران و مهمترین دلیل برای عدم اثربخشی و توفیق شایستۀ این حرفه در کشور ماست. رسالت ما در برگزاری دوره آموزشی «تبلیغات اثر بخش» آموزش کسانی است که خواهان بالابردن دانش تخصصی و بهبود قابلیت‏های خود در این حرفه هستند؛ تا بدین‏وسیله، مدیران و کارشناسان شایسته و کارآمدی را به جامعۀ تبلیغات کشور تقدیم کند.

هدف

ارائه راهکارها برای ایجاد بازارهای مصرف داخلی و خارجی و رقابت در این بازارها

محتوای دوره

 •  ارائه تعریفی از تبلیغات و پیشبرد فروش و رابطۀ بین آنها
 •  بررسی گام‌های فرایند طراحی یک کمپین تبلیغاتی
 • آشنایی با انواع هدف‌های تبلیغاتی و نحوۀ تعیین هدف در تبلیغات
 • آشنایی با تکنیک‌های طراحی پیام‌های تبلیغاتی خلاقانه و اثرگذار
 • آشنایی با ابزارها و تکنیک‌های تبلیغاتی و پیشبرد فروش مدرن، ارزان و اثرگذار
 • بررسی روش‌های بودجه‌بندی تبلیغات
 • بررسی روش‌های سنجش میزان اثرگذاری و موفقیت تبلیغات

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۴ساعت در ۶ روز (جمعه ها از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) شروع از ۶ مرداد ۱۳۹۷

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره

 •  ارائه تعریفی از تبلیغات و پیشبرد فروش و رابطۀ بین آنها
 •  بررسی گام‌های فرایند طراحی یک کمپین تبلیغاتی
 • آشنایی با انواع هدف‌های تبلیغاتی و نحوۀ تعیین هدف در تبلیغات
 • آشنایی با تکنیک‌های طراحی پیام‌های تبلیغاتی خلاقانه و اثرگذار
 • آشنایی با ابزارها و تکنیک‌های تبلیغاتی و پیشبرد فروش مدرن، ارزان و اثرگذار
 • بررسی روش‌های بودجه‌بندی تبلیغات
 • بررسی روش‌های سنجش میزان اثرگذاری و موفقیت تبلیغات

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

 

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

تاریخ و زمان برگزاری

۲۴ساعت در ۶ روز (جمعه ها از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) شروع از ۶ مرداد ۱۳۹۷

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹