تجارت موفق، از آن کسانی است که اهداف روشن و بلندپروازانه‌ای برای خود و سازمانشان در نظر گرفته‌اند و توان متقاعد ساختن دیگران برای همراه شدن با آن‌ها و هموار کردن مسیر را دارند. مذاکرات فرآیندی برای متقاعد ساختن دیگران جهت نیل به چنین اهدافی است و برخلاف تصور عده‌ای، مجموعه‌ای است از فنون و مهارت‌ها که قابل‌آموزش و یادگیری بوده و به دست‌اندرکاران همه مشاغل این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌های به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند. این دوره آموزشی، کاملاً کاربردی بوده و متناسب با نیازهای کسانی طراحی‌شده است که در زندگی حرفه‌ای خود با مذاکرات سروکار دارند.

هدف

آشنایی با اصول مهم و کاربردی مذاکره که نهایتا منجر به ثمربخش تر شدن روند مذاکره می شود، کسب مهارت هایی برای بهبود فرآیند مذاکره با افراد حقیقی و حقوقی، بطوری که بتوان حداکثر اهداف مورد نظر از انجام مذاکره را محقق کرد.

محتوای دوره

تعریف مذاکره ( لغوی )

انواع مذاکره ( درونی ، بیرونی )

انواع مذاکره ( رسمی و غیررسمی )

تعریف فرایندی مذاکره

عوامل موثر بر مذاکره

تکنیکهای مذاکره در بازارهای B2B

تکنیکهای مذاکره در بازارهای B2C

مدلهای مذاکره ( اثبات گرایانه و حل مسئله )

دام ها و حیله های مذاکراتی

تکنیکهای حل مسئله

تکنیک گفتاری غیرمستقیم

نحوه برخورد با تکنیکهای اثبات گرایانه و تبدیل آنها به حل مسئله

 

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰  تومان می باشد.

 

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰) شروع از ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره:

تعریف مذاکره ( لغوی )

انواع مذاکره ( درونی ، بیرونی )

انواع مذاکره ( رسمی و غیررسمی )

تعریف فرایندی مذاکره

عوامل موثر بر مذاکره

تکنیکهای مذاکره در بازارهای B2B

تکنیکهای مذاکره در بازارهای B2C

مدلهای مذاکره ( اثبات گرایانه و حل مسئله )

دام ها و حیله های مذاکراتی

تکنیکهای حل مسئله

تکنیک گفتاری غیرمستقیم

نحوه برخورد با تکنیکهای اثبات گرایانه و تبدیل آنها به حل مسئله

 

 

 

 

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰) شروع از ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹