دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس های پنج گانه بازارهای مالی، (با تاکید بر بازارسهام) که در پایان دوره فراگیران توانایی های تحلیل گری در بازار در حوزه اوراق مسکن ،تحلیل گری در بازار در حوزه سهام ،تحلیل گری در بازار در حوزه طلا (سکه) ،مطالعه و تحلیل گزارشات مالی در بازارهای مالی ،تشخیص فرصت های خرید سهام مناسب وتشخیص فرصت های فروش سهام را خواهند داشت
بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند. فعالیت در آنها از قید و بند زمان و قوانین دست و پاگیر معاملاتی رها شده و به سبب ایجاد موقعیت های مناسب کسب درآمد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده است.

انجام معامله و سرمایه گذاری نه فقط بر روی اشیاء و اموال قابل لمس، بلکه بر روی مالکیت زمانی و ارزش آتی مواردی مانند ارز، سهام شرکت ها و اوراق بهادار انجام پذیر است.

در این میان تکنولوژی اینترنت، محدودیت ها را از بین برده و انجام معامله در تمامی بازارهای مالی را برای تمامی علاقه مندان میسر ساخته است. بازارهای مالی زبان خاص خود را دارد. زبانی که شاید بیشتر از اقتصاد به روانشناسی شبیه است.

این دوره آموزشی دومین دوره از مجموعه دوره های پنج گانه بازارهای مالی، (با تاکید بر بازارسهام) می باشد که در پایان دوره فراگیران توانایی های تحلیل گری در بازار در حوزه اوراق مسکن ،تحلیل گری در بازار در حوزه سهام ،تحلیل گری در بازار در حوزه طلا (سکه) ،مطالعه و تحلیل گزارشات مالی در بازارهای مالی ،تشخیص فرصت های خرید سهام مناسب و تشخیص فرصت های فروش سهام را خواهند داشت.

هدف

انجام عملیات در بازار سهام ایران و همچنین انتقال مفاهیم لازم برای انجام معامله گری کاربردی

آشنایی با دوره

محتوی دوره

 • کلیات بازار اوراق بهادار
 • اصول تحلیل گری و انواع تحلیل در بازار سهام
 • تحلیل گری بنیادی و مفاهیم اولیه آن
 • تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور
 • تحلیل وضعیت سیاسی اقتصادی جهان
 • تجزیه و تحلیل صنایع
 • درک کسب و کارها و تحلیل شرکتها
 • شناخت صورتهای مالی و کارکرد هریک از صورت ها
 • تحلیل نسبت های مالی و تعیین ارزش سهام
 • شیوه های ارزش گذاری سهام
 • انواع ارزش های رایج مالی و تفاوت آن با قیمت
 • ریسک و انواع آن و نقش آن در کسب بازده
 • بررسی نظریه بازار کارا و نقش آن در ارزش گذاری
 • ارزش گذاری پروژه ها و شرکتهای فعال در بازار های اولیه و ثانویه
 • بررسی و انتخاب شرکت های مناسب جهت سرمایه گذاری

استاد دوره 

مهندس حسین جعفری

عضو هیات علمی موسسه علوم و فنون تهران

تحلیلگر و معامله گر حرفه ای در بورس اوراق بهادار

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ تومان می باشد.

پیش نیاز دوره:

پیش نیاز این دوره (دوره بنیادی) دوره مقدماتی می باشد .

تاکید میشود در صورت عدم گذراندن پیش نیاز دوره در این موسسه ثبت نام منتفی است و مبلغ پرداختی
بازگردانده می شود.

تاریخ و زمان برگزاری

 ثبت نام کلاس ( یکشنبه ها از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰) پایان پذیرفته است و  ظرفیت تکمیل می باشد فقط کلاس دوشنبه در حال ثبت نام است  

 

تاریخ و زمان برگزاری
۲۴ ساعت در ۸ روز( دوشنبه ها از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰) شروع از ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان بنیادی ( دوشنبه ها از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰) دو جلسه از کلاس به صورت جبرانی برگزارخواهد شد تا این کلاس قبل از تعطیلات عید سعید نوروز به پایان برسد

✅جلسه اول ۲۱ بهمن دوشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸
✅جلسه دوم ۲۸ بهمن دوشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸
✅جلسه سوم ۵ اسفند دوشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸
✅جلسه چهارم ۱۲ اسفند دوشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸
✅جلسه پنج ام و ششم ۱۹ اسفند دوشنبه ساعت۱۵ الی ۱۸ و ۱۸ الی ۲۱
✅جلسه هفتم ۲۶ اسفند دوشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸
✅جلسه هشتم ( پایانی) ۲۷ اسفند سه شنبه ساعت۱۸ الی۲۱ 

قابل توجه عزیزان ، ظرفیت کلاس به اتمام رسیده و ثبت نام پایان پذیرفته است . به زودی تاریخ جدید دوره اعلام خواهد شد

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره

 • کلیات بازار اوراق بهادار
 • اصول تحلیل گری و انواع تحلیل در بازار سهام
 • تحلیل گری بنیادی و مفاهیم اولیه آن
 • تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور
 • تحلیل وضعیت سیاسی اقتصادی جهان
 • تجزیه و تحلیل صنایع
 • درک کسب و کارها و تحلیل شرکتها
 • شناخت صورتهای مالی و کارکرد هریک از صورت ها
 • تحلیل نسبت های مالی و تعیین ارزش سهام
 • شیوه های ارزش گذاری سهام
 • انواع ارزش های رایج مالی و تفاوت آن با قیمت
 • ریسک و انواع آن و نقش آن در کسب بازده
 • بررسی نظریه بازار کارا و نقش آن در ارزش گذاری
 • ارزش گذاری پروژه ها و شرکتهای فعال در بازار های اولیه و ثانویه
 • بررسی و انتخاب شرکت های مناسب جهت سرمایه گذاری

استاد دوره 

مهندس حسین جعفری

عضو هیات علمی موسسه علوم و فنون تهران

تحلیلگر و معامله گر حرفه ای در بورس اوراق بهادار

 

گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم

 

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ تومان می باشد.

پیش نیاز دوره:

پیش نیاز این دوره (دوره بنیادی) دوره مقدماتی می باشد.

تاکید میشود در صورت عدم گذراندن پیش نیاز دوره در این موسسه ثبت نام منتفی است و مبلغ پرداختی
بازگردانده می شود.


تاریخ و زمان برگزاری

 ثبت نام کلاس ( یکشنبه ها از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰) پایان پذیرفته است و  ظرفیت تکمیل می باشد فقط کلاس دوشنبه در حال ثبت نام است 

تاریخ و زمان برگزاری
۲۴ ساعت در ۸ روز( دوشنبه ها از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰) شروع از ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان بنیادی ( دوشنبه ها از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰) دو جلسه از کلاس به صورت جبرانی برگزارخواهد شد تا این کلاس قبل از تعطیلات عید سعید نوروز به پایان برسد

 

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹