طبق ابلاغیه کارگروه تنظیم بازار و با تغییر اولویت ارزی شکر از گروه یک به دو، ارز مورد نیاز برای واردات شکر از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تغییر یافت.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق ابلاغیه کارگروه تنظیم بازار با تغییر اولویت ارزی شکر از گروه یک به دو، ارز مورد نیاز برای واردات شکر از  4200 تومان به ارز نیمایی تغییر یافت.

براساس این گزارش  این ابلاغیه بر روی شرکت های قندی حاضر در بورس و فرابورس موثر بوده و منجر به توقف دسته جمعی این گروه شده است .