در پایان معاملات امروز، نماد شرکت بورسی و دارای رشد قیمت سهام به پرداخت ملت به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده متوقف می شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت به پرداخت ملت به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده متوقف می شود.

براین اساس، “پرداخت” دوشنبه هفته جاری برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۱۰۷ درصدی از محل سود انباشته تصمیم گیری می کند.

بنابراین گزارش، به پرداخت ملت در جریان معاملات امروز با رشد ۴.۱ درصدی قیمت سهام روبرو شده است.