سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات درباره اثر واگذاری ۱.۱۸ درصدی مازاد سهام تحت تملک بانک صادرات به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات درباره اثر واگذاری ۱.۱۸ درصدی مازاد سهام تحت تملک بانک صادرات به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه توضیح داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.
براین اساس، بهروز خدارحمی مدیرعامل “وسپهر” اعلام کرد: شرکت در راستای اجرای آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران، اقدام به خرید سهام بانک صادرات کرد که درصد سهامداری گروه مالی در سهام بانک صادرات از ۱۰ درصد (معادل ۱۱.۱۸ درصد) فراتر رفت. با توجه به قوانین ناظر بر صنعت بانکداری و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مبنی بر رعایت سقف حداکثر ۱۰ درصدی، مازاد سهام تحت تملک شرکت معادل ۱.۱۸ درصد در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه در ششم بهمن ماه به قیمت ۲۷۳ تومان واگذار شد که در ازای آن واحدهای سرمایه گذاری این صندوق برای “وسپهر” صادر شده است.
این واگذاری فاقد هرگونه آثار سود و زیانی است و صرفاً از سرفصل سرمایه‌گذاری در سهام به سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه منتقل شده است.