پیرو برگزاری مجامع سالانه شرکت های بورسی و فرابورسی، ۱۷ شرکت دیگر از جمله لیدر پالایشگاه ها و یک پتروشیمی بین سه ریال تا ۳۸۵ تومان سود برای هر سهم توزیع کردند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با نزدیک شدن به اتمام زمان قانونی شرکت های بورسی و فرابورسی دارای سال مالی منتهی به اسفند برای برگزاری مجامع سالانه و تصویب صورت های مالی طی چند روز اخیر،  ۱۷ شرکت دیگر از جمله لیدر پالایشگاه ها و یک پتروشیمی بین سه ریال تا ۳۸۵ تومان سود برای هر سهم توزیع کردند.

پالایشگاه بندرعباس: تقسیم ۳۸۵۰ ریال سود

پتروشیمی ارومیه: تقسیم ۳۵۴ ریال سود

معادن بافق: تقسیم ۱۰۰ ریال سود

توسعه و عمران نائین: تقسیم ۱۰۰ ریال سود

گروه صنعتی سپاهان: تقسیم ۳۰۰۰ ریال سود

گروه امیر: تقسیم ۱۸۰۱ ریال سود

داروسازی آوه سینا: تقسیم ۲۵۰ ریال سود

بیمه کوثر: تقسیم ۳۸۵ ریال سود

کشاورزی و دامپروری مگسال: تقسیم ۸۳۰ ریال سود

جنرال مکانیک: تقسیم ۷۸۰ ریال سود

سرمایه گذاری صنعت نفت: تقسیم ۵۰۰ ریال سود

سیمان اصفهان: تقسیم ۷۹۰ ریال سود

سیمان لارستان: تقسیم ۵۰ ریال سود

سرمایه گذاری نیرو : تقسیم ۴۰ ریال سود

بهنوش: تقسیم ۲۵۲۰ ریال سود

لوله و ماشین سازی : تقسیم ۳ ریال سود

ورزيران : تقسیم ۱۵۰۰ ریال سود