شرکت خاص بازار سرمایه از برنامه افزایش سرمایه ۱۳۳ درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سپرده گذاری مرکزی از برنامه افزایش سرمایه 133 درصدی از دو محل خبر داد و اعلام کرد : در نظر دارد سرمایه فعلی را از 150 به 350 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال و صرف رعایت کفایت سرمایه خواهد شد.

بنابراین گزارش، “سپرده” 5 دی سال 84 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و از همان تاریخ آغاز به فعالیت کرد و با موافقت هیات پذیرش فرابورس از 23 مرداد سال 98 نماد “سپرده” از تابلو الف بازار پایه به بازار دوم معاملات این بورس منتقل و ارتقا یافت. این شرکت به دلیل مسئولیت ثبت همه اسناد و اوراق بهادار قابل معامله و ارتباط تنگاتنگ با بورس ها، یکی از مهمترین و خاص ترین شرکت ها و از ارکان اصلی بازار سرمایه بشمار می رود.