برنامه‌ریزی بر پایه سناریو و مدیریت تصمیم

روش برنامه ریزی بر پایه سناریو بر خلاف برخی روش های آینده پژوهی هیچ ادعایی درباره پیش بینی قطعی و مطمئن آینده نمی کند. در عوض در برنامه ریزی برپایه سناریو با استفاده از اطلاعات موجود و همچنین واقعیت های برگرفته از علوم طبیعی، جامعه شناسی، اقتصاد و غیره چندین داستان منطقی و منسجم درباره جهان آینده تدوین می شود.

با استفاده از این سناریوها می توان استراتژی های پابرجا را پیدا کرد، یعنی استراتژی هایی که صرف نظر از اینکه کدام یک از داستان های مذکور در آینده رخ خواهند داد، عملکردی خوب و رضایت بخش داشته باشند. پابرجایی استراتژی ها فقط در صورتی محقق می شود که هر یک از سناریوها با دیگر سناریوها تفاوت اساسی و چشمگیر داشته باشند.

هدف

شناخت و درک آینده، تشخیص پیش دستانه فرصت ها و تهدیدهای پیش رو

استاد دوره

پروفسور سعید خزائی

 

عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه

رئیس مرکز آینده نگاری ایران

محتوای دوره

 • مروری برپیش بینی و ضرورت آن

 • پیش بینی شهودی ونقش قضاوت

 • آینده های بدیل

 • انواع سناریو

 • نقش قضاوت درمحیط عدم قطعیت

 • سناریوها و محیط عدم قطعیت

 • سناریوهای شهودی

 • SNMروشی نوین درتدوین سناریو

 • سناریوها و پیش بینی آینده

 • سناریو و تصمیم گیری

 • استراتژی های پابرجا وسناریو

 • چگونگی شناخت آینده با کمک سناریو

 • سناریوها ابزار درک بهتر الگوهای تغییر

 • سناریو برای شناخت آینده

 • سناریو برای ساخت آینده

 • مراحل و چگونگی تدوین سناریو

 • موردکاوی ها و کار عملی


گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

مورد تأیید وزارت علوم


هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۴ ساعت در ۶ روز (سه شنبه ها از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰) شروع از ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۱۲۰ و ۲۲۰۵۷۱۴۷

‪Google+‬‏