رفتار سازمانی یک رشته علمی است که مجموعه ای از مفاهیم و اصطلاحات را برای توضیح و تبیین رفتار انسان ها در سازمان ها، فرآهم می کند.

رفتار سازمانی موضوعاتی چون رفتار اخلاقی، بهبود بهره وری، استفاده از تکنولوژی ، کیفیت محصولات و خدمات، تنوع نیروی کار، توازن بین کار و زندگی و مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی را در بر می گیرد.

شناسایی علل رفتار و چگونگی به کارگیری رفتارها در راستای اهداف سازمانی مسئله محوری در مدیریت رفتار سازمانی است. این علم در واقع درصدد است تبیین کند که انسان در سازمان چرا و چگونه رفتار می کند؟ یعنی هدف اساسی نظریه های رفتار سازمانی ، تبیین رفتار انسان و ایجاد درک بهتر آن است.

اهداف دوره

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با رفتار انسان در سازمان و طرز صحیح برخورد رفتاری در سازمان، تلفیق نیازها و علایق مشترک کارکنان با اهداف سازمان می باشد.

محتوای دوره

رفتارسازمانی

تعریف مدیریت رفتاری

مهارت های مدیر

تعاریف انگیزش و رفتار سازمانی

ماهیت رفتار انسان در سازمان

تئوری های شخصیت

رابطه شخصیت با رفتارسازمانی

تعریف رهبری در سازمان

عوامل موثر در شیوه های رهبری

ادراک و نقش آن در رفتار سازمانی

مقاومت در برابر تغییر، علل مقاومت در برابر تغییر

راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغییر

رهبری موفقیت آمیز در مقابل رهبری اثر بخش

مدیریت موفق و اثر بخش

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰) شروع از ۱۴ آذر  ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره

رفتارسازمانی

تعریف مدیریت رفتاری

مهارت های مدیر

تعاریف انگیزش و رفتار سازمانی

ماهیت رفتار انسان در سازمان

تئوری های شخصیت

رابطه شخصیت با رفتارسازمانی

تعریف رهبری در سازمان

عوامل موثر در شیوه های رهبری

ادراک و نقش آن در رفتار سازمانی

مقاومت در برابر تغییر، علل مقاومت در برابر تغییر

راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغییر

رهبری موفقیت آمیز در مقابل رهبری اثر بخش

مدیریت موفق و اثر بخش

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰) شروع از ۱۴ آذر  ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹