در میان وظایف مدیریت برنامه ریزی از اساسی‌تر‌ین آنهاست که میان جایی که هستیم با جایی که می‌خواهیم به آن برویم پلی می‌سازد  و موجب می‌شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی‌گیرد، پدید آید.

برنامه ­ریزی با توجه به اصل کمیابی در اقتصاد و در بعد اجتماعی برای رسیدن به یک نوع ساماندهی اجتماعی شکل گرفته و هدف هر برنامه­ اقتصادی و اجتماعی در نهایت بالابردن سطح زندگی و رفاه اجتماعی است  و از آنجایی که همه سازمانها به دنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند. پوپایی محیط و وجود تلاطم‌ در آن، و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی بر ضرورت برنامه ریزی می‌افزاید.

میان موثر بودن (انجام کارهای درست) و کارآیی(درست انجام دادن کارها) تفاوت است و این دو در مراحل انتخاب هدف ها و آنگاه در چگونگی کسب آنها توأم می باشد .

برنامه‌ریزی استراتژیک یک فعالیت مدیریتی در سازمان‌ برای تعیین اولویت‌ها، تمرکز منابع و انرژی، اطمینان یافتن از اینکه کارکنان و سهام‌داران در جهت اهداف حرکت می‌کنند، تعیین توافق‌نامه‌ای پیرامون نتایج و خروجی‌ها، و ارزیابی و تنظیم حرکت سازمان در مناسب‌ترین جهت ممکن، برای تطابق یافتن با تغییرات محیطی می باشد.

می‌توان گفت که برنامه‌ریزی استراتژیک یک تلاش منظم و مستمر است که زیرساخت‌های تصمیم‌گیری و اجرا را در سازمان شکل می‌دهد. این تلاش سبب می‌شود تا مشخص کنیم که سازمان چی هست، چه چیزی را ارائه می‌کند، چرا این محصول را ارائه می‌دهد و برای چه کسی ارائه می‌کند.

برنامه ریزی استراتژیک به موفقیت بلندمدت سازمان توجه دارد. بنابراین تمرکز آن بر آینده است، به عبارتی در این مرحله تلاش می‌شود تا آینده سازمان ترسیم شود.

برنامه­ ریزی استراتژیک  ابزاری است برای تبیین و پیاده ­سازی چشم انداز متناسب با واقعیت های کنونی بازار و تحولات آینده آن.

در واقع برنامه ریزی استراتژیک نقشه راهی است که نشان می‌دهد شرکت یا سازمان باید چه مسیری را طی کند تا به اهداف بلندمدت خود برسد.

اهداف دوره

پس از طی این دوره دانشپذیر قادر خواهد بود:

 • جایگاه استراتژی در مدیریت کلان سازمان را تبیین نماید.
 • مفاهیم استراتژی، برنامه ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک را از یکدیگر تفکیک نموده و کاربرد هر یک را توصیف کند.
 • گامهای اصلی فرآیند مدیریت استراتژیک را شناسایی نموده و شیوه پیاده سازی هر یک را تشریح نماید.
 • انواع استراتژی ها در لایه های مختلف سازمان را مشخص نماید.
 • ابزارها، تکنیک ها و فنون تدوین استراتژی در سازمان را در عمل بکار گیرد.
 • استراتژی ها را به نحو مناسب اولویت بندی نموده و آماده ی اجرا نماید.

محتوای دوره

 • جایگاه استراتژی در مدیریت کلان سازمان
 • مفهوم استراتژی و استراتژی اثربخش
 • پارادایم ها، مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک
 • فرآیند مدیریت استراتژیک
 • ارکان جهت ساز استراتژی در سازمان
 • ابزارهای تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان
 • ابزارهای تعیین ماهیت استراتژی
 • گونه شناسی استراتژی ها در عمل
 • ابزارهای تدوین استراتژی
 • ابزارهای اولویت بندی استراتژ یها

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰) شروع از ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره

 • جایگاه استراتژی در مدیریت کلان سازمان
 • مفهوم استراتژی و استراتژی اثربخش
 • پارادایم ها، مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک
 • فرآیند مدیریت استراتژیک
 • ارکان جهت ساز استراتژی در سازمان
 • ابزارهای تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان
 • ابزارهای تعیین ماهیت استراتژی
 • گونه شناسی استراتژی ها در عمل
 • ابزارهای تدوین استراتژی
 • ابزارهای اولویت بندی استراتژ یها

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰) شروع از ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹